referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrich
Pondelok, 15. júla 2024
Objasňovanie priestupkov
Dátum pridania: 24.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 356
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 

Objasňovanie priestupkov nemožno stotožňovať s prejednávaním. Prejednávať možno iba priestupok, ktorý bol špeciálnym spôsobom zhodnotený ako skutok naplňujúci znaky priestupku, podľa zákona o priestupkoch, resp. iného zákona. Tým
špeciálnym spôsobom je objasňovanie priestupku, ktorým správny orgán obstaráva podklady potrebné na neskoršie rozhodnutie o priestupku. Až ako má správny orgán k dispozícii podklady potrebné na rozhodnutie, začne sa vlastné prejednávanie priestupku.

Zaradenie Inštitútu objasňovania priestupku do procesnoprávnej úpravy priestupkového práva má svoj nespomý význam. Nebolo by totiž účelné a správne, aby sa bez prostredne po podozrení na priestupok začalo vlastné priestupkové konanie o
priestupku. 

Často by sa celé konanie mohlo stať zbytočným, ak by správny orgán dospel k záveru, že:

  1. prejednávaný skutok vôbec nie je priestupkom,
  2. prejednávaný skutok nespáchala osoba podozrivá/označená ako obvinená.

Práve inštitút objasňovania slúži na rýchle, často bezprostredné a operatívne zistenie

  • či skutok možno považovať za priestupok
  • či ho spáchal obvinený.

Okrem toho sa má objasňovaním zaobstarať podklad o tom, či sa uloží sankcia za priestupok, či sa od uloženia sankcie upustí. či uloží ochranné opatrenie, či sa uloží povinnosť uhradiť spôsobenú škodu.

Tak ako je potrebné rozoznávať objasňovanie od prejednávania priestupku, je potrebné rozlišovať správne organy príslušné na objasňovanie priestupku a správne orgány príslušné na prejednanie priestupku. Obe skupiny príslušných správnych orgánov zákon o priestupkoch taxatívne vymedzuje. Správny orgán príslušný prejednať priestupok by mal mať k dispozícii kompletný podkladový materiál získaný prostredníctvom objasňovania. Objasnená priestupková vec je legálnym predpokladom k rýchlemu
efektívnemu, spravodlivému a hospodárnemu prejednaniu priestupku. 

Prejednávací orgán je tak odbremenený od prvotného, často zaťažujúceho :

  • vyžadovania vysvetlenia od FO, PO, Štátnych orgánov a obcí,
  • vyžadovania odborných vysvetlení od príslušných orgánov, vyžadovania úkonov potrebných na zistenie totožnosti osôb a Ich pobytu,
  • vyžadovania predloženia potrebných dokladov.

Všetky uvedené vyžadovania sú oprávnené vykonať objasňovanie orgány a prejednávajúci orgán ich už Iba účelne využíva.

Oprávnenia objasňovacieho orgánu zodpovedajú povinnosti FO, PO, obci, štátnych orgánov a iných príslušných orgánov. Ide o tzv. povinnú súčinnosť. Objasňovanie má svoj význam aj z toho dôvodu, že potencionálnu priestupkovú vec možno odložiť,
uložiť, alebo odovzdať ešte skôr, než by sa s ňou zaoberal prejednávajúci správny orgán. Aj objasňujúci správny orgán má oprávnenia robiť významné rozhodnutia, nikdy však nemôže v procese objasňovania rozhodovať o právnych pomeroch, o vine či nevine, teda rozhodnúť o priestupku. To prislúcha iba orgánu priestupok prejednávajúcemu. 

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.