referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Sobota, 2. decembra 2023
Zákon o správnom konaní, jeho pôsobnosť
Dátum pridania: 24.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 452
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 

Zákon č. 71/67 Zb. o správnom konaní / správny poriadok /.

Pôsobnosť: vzťahuje sa na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach občanov a organizácii rozhodujú v oblasti štátnej správy správne orgány,

 - má všeobecnú platnosť, - orgány št. správy konajúce a rozhodujúce v konkrétnych veciach zásadne postupujú podľa jeho ustanovení, pokiaľ osobitný právny predpis neudáva samotnú právnu úpravu 

Vymedzenie pôsobnosti správneho poriadku:

 1. Pozitívne: - predmetom konanie je rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach FO a PO, - musí ísť o konanie v ktorom o uvedených veciach rozhodujú správne orgány, ktorými sú správne orgány, -
 2. Negatívne: - správny poriadok sa nevzťahuje na konanie, ak to ustanovujú osobitné právne predpisy.

Základné pravidlá konania:

 1. správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy občanov a organizácii, a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinnosti,
 2. správne orgány sú povinné postupovať v konaní' v úzkej súčinnosti s FO a PO a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. FO a PO musia orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu,
 3. spr. orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov, použiť najvhodnejšie prostriedky.

  Ak to povaha veci pripúšťa, má sa spr. orgán pokúsiť o zmier, aby konanie prebiehalo hospodárne, bez zbytočného zaťažovania FO a P0,
 4. rozhodnutie spr. orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci,
 5. tie isté pravidlá konania sa primerane použijú pri vydávaní osvedčení, posudkov, vyjadrení, odporúčaní, a iných obdobných opatrení. Účastníci konania spolupracujú so správnymi orgánmi v priebehu celého konania. Všetci účastníci majú v konaní rovnaké procesné práva a povinnosti.

Zásady správ. konania:

 • zásada dispozičná /oficiality / - zásady začatia konania,
 • zásada súčinnosti — vzájomná súčinnosť,
 • zásada verejnosti — neverejnosti,
 • zásada ústnosti - písomnosti,
 • zásada zákonnosti,
 • zásada objektívnej pravdy, 'zásada prezumpcie neviny,
 • zásada voľného hodnotenia dôkazov,
 • zásada hospodárnosti

 

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.