referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Róbert
Nedeľa, 7. júna 2020
Preskúmavanie správnych rozhodnutí súdom.
Dátum pridania: 23.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 860
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 

Návrh nazývame žalobou a musí obsahovať:
 • kto ju podáva,
 • ktorému súdu ju podáva,
 • označenie rozhodnutia správneho orgánu, ktoré napadá,
 • akej veci sa týka,
 • vyjadrenie rozsahu napadnutia,
 • uvedenie dôvodov, v čom vidí žalobca nezákonnosť,
 • aký konečný návrh robí,
 • dátum,
 • podpis.

Osoby opravné podania návrhu na súd sú oprávnení účastníci konania v rozsahu v akom sú oprávnení podať odvolanie. Po podaní žaloby sú účastníci predvolaní na súdne kania.

Účastníkom je :

žalobca, FO, PO, ktorá tvrdí v žalobe, že bola rozhodnutím ukrátená,  orgán, ktorý o priestupku rozhodol. Žaloba sa musí podať do 2 mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni a zmeškanie tejto lehoty nemožno odpustiť. Ak žalobu podá prokurátor, platí lehota 2 mesiace od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým nebolo vyhovené jeho protestu, najneskôr však do 1 roka od právoplatnosti rozhodnutia správneho orgánu. Žaloba nemá odkladný účinok na vykonateľnosť rozhodnutia správneho orgánu. Ak požiada účastník, ktorý podal návrh o odloženie výkonu rozhodnutia, správny orgán jeho žiadosti vyhovie. Súd si vyžiada spis žalovaného správneho orgánu a ten ich bez meškania zašle spolu so spismi správneho orgánu prvého stupňa.

Spôsoby rozhodnutia:

1.zastavenie konania uznesením v prípade,

 • ak žaloba bola podaná oneskorene,
 • ak ju podala neoprávnená osoba,
 • ak žalobu nemožno preskúmať,
 • ak neboli odstránené vady,
 • ak žaloba bola vzatá spať.

2.zamietnutie žaloby rozsudkom:

 • ak súd dôjde k záveru, že napadnuté rozhodnutie je v súlade so zákonom.

3.zrušenie rozhodnutia rozsudkom:

 • ak súd dôjde k záveru, že rozhodnutie o priestupku posúdilo vec po právnej stránke nesprávne, alebo že zistenie skutkového stavu, z ktorého vychádzalo rozhodnutie je v rozpore s obsahom spisov alebo že zistenie skutkového stavu je nedostačujúce na posúdenie veci.

Vec potom vráti žalovanému správnemu orgánu na ďalšie konanie s tým, že je viazaný právnym ázorom súdu.

Proti rozhodnutiu súdu nie je prístupný  žiadny opravný prostriedok

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.