referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Preskúmavanie správnych rozhodnutí súdom.
Dátum pridania: 23.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jano84
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 860
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 10s
Pomalé čítanie: 6m 15s
 

Dôležitým prostriedkom na zabezpečenie ochrany subjektívnych práv a oprávnených záujmov FO a PO v priestupkovom
konaní je aj správne súdnictvo. Zachovanie zákonnosti v oblasti verejnej správy a dôsledná ochrana jednotlivca Je dôležitou črtou právneho štátu. Správne súdnictvo je jedným z tých právnych inštitútov, s ktorými sú spojené rozdielne názory na jeho presné vymedzenie, vymedzenie jeho predmetu a aj samej legislatívnej úpravy. Všeobecné treba chápať správne súdnictvo ako preskúmavanie zákonností aktov verejnej správy / teda aj rozhodnutí o priestupku / súdom.

bčiansky súdny poriadok a zákon o priestupkoch počítajú s tým, že rozhodnutie o priestupku môže byť  nezákonné. Práve nezákonnosť rozhodnutia o priestupku je jediným dôvodom, pre ktorý ho môže preskúmať nezávislý a nestranný orgán štátu - súd, v rámci správneho súdnictva. 

Z hľadiska predmetu a jeho rozsahu môžeme správne súdnictvo všeobecne rozdeliť na dva typy:

  1. správne súdnictvo založené na princípe generálnej klauzuly / môžu sa prejednávať všetky veci__ ktoré nie sú výslovne z takéhoto prejednávania vylúčené /, t.j. rozhodovanie o žalobách proti , rozhodnutiam správnych orgánov,
  2. správne súdnictvo založené na princípe enumeratívnom - správne súdy môžu preskúmať iba tie rozhodnutia, ktoré výslovne stanoví zákon /, t.j. rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych
    orgánov.

Prejednávanie
priestupkov správnym súdom spadá pod princíp generálnej klauzuly, čo znamená,
že rozhodnutie o priestupku sa môže prejednať len po nadobudnutí
právoplatnosti. Platná práva úprava stanovuje, že preskúmať rozhodnutie o
priestupku len také, ktorým bola uložená pokuta vyššia ako 2 000, -Sk, alebo zákaz činnosti na čas dlhší
ako 6 mesiacov, alebo prepadnutie , zhabanie veci, ktorej hodnota presahuje sumu 2 000, -Sk. Príslušnosť na preskúmanie
priestupkového rozhodnutia:

Na preskúmanie priestupkového rozhodnutia je okresný, súd, miestne je príslušný ten súd v ktorom obvode má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie sa preskúmava. Súdy konajú v senátoch zložených z predsedu a dvoch prísediacich.

Preskúmanie sa začne na návrh FO alebo PO, ktorá v ňom „tvrdí, že bola ukrátená na svojich právach rozhodnutím správneho
orgánu, a žiada aby súd preskúmal zákonnosť rozhodnutia. 

Rozhodnutie o priestupku musí byť právoplatné, čiže sa museli vyčerpať všetky možnosti uplatnenia, riadnych opravných prostriedkov.

V tomto zmysle je preskúmanie priestupkových rozhodnutí súdom mimoriadnym opravným prostriedkom. 

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.