referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Piatok, 29. septembra 2023
Politológia a právo
Dátum pridania: 22.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mischka18
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 893
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 9m 0s
Pomalé čítanie: 13m 30s
 

Základy politológie

Druhy politológie:

 1. teória politiky – vysvetľuje pojmy súvisiace s politikou
 2. dejiny politického myslenia – zhrňuje a zovšeobecňuje názory na politiku, pol. inštitúcie, deľba politicky na tvorbu a usporiadanie spoločnosti
 3. komparatívna – porovnávacia politológia – skúma rôzne pol. systémy tým, že ich porovnáva.
 4. politická sociológia – skúma pol. správanie sa, reakcie občanov na politiku, reakcie politikov na záujmy občanov, správanie sa pol. vodcov
 5. politologická prognostika – predpovedá pol. stav, príp. správanie sa jednotlivcov

Právo

Historicky najdokonalejším a najprepracovanejším je rímske právo.

ius – lat. slovo; ju- zaväzovať
JUS – justícia – spravodlivosť

Rimania chápali právo ako umenie dobra a spravodlivosti.
CELSUS – rímsky právnik
„Právo je umenie dobrého a slušného“
ULPIANUS – rímsky právnik
„Čestne žiť, druhému neškodiť, priznať každému, čo mu patrí“

PRÁVO => je to súhrn právnych noriem a pravidiel správania sa v spoločnosti, kt. stanovuje a vynucuje štátna moc. Právne normy sú záväzné pre všetkých členov spoločnosti a ich dodržiavanie možno vynútiť orgánmi a inštitúciami, ktoré si ľudstvo v dejinách postupne vytvorilo.

Právne normy
=> sú to ide pravidla správania sa, vystupujúce v podobe zákonov, vládnych nariadení, vyhlášok, výnosov,...
=> upravujú vzájomné vzťahy medzi jednotlivými členmi spoločnosti, ako aj medzi občanom a štátom

Právne inštitúcie
=> slúžia na dodržiavanie, príp. vynucovanie práva, pomáhajú občanovi orientovať sa v systéme právnych noriem tak, aby si mohol riadne plniť svoje povinnosti, ale zároveň aj uplatňovať svoje práva
Patrí sem:
- sústava súdov, prokuratúra, polícia, advokácia, notári, inšpekcie

Právne vedomie
=> predstavuje individuálne alebo spol. myslenie v práve a jeho uskutočňovaní
=> je to súhrn poznatkov a postojov z oblasti práva, kt. má buď jednotlivec alebo istá skupina, či celá spoločnosť
=> formuje množstvo vplyvov:
a) materiálnych (vek, bydlisko, pohlavie)
b) duchovných (politika, kultúra, spol. vedomie)

Právne vzťahy
=> vytvárajú sa na základe ľudského konania, na kt. pôsobia právne normy a právne inštitúcie, vedomie
=> subjektom právnych vzťahov môžu byť jednotlivý ľudia tzv. fyzické osoby alebo kolektív tzv. právnické osoby.

Právny štát

Znaky právneho štátu:

 1. Zvrchovanosť zákona => bezvýnimočné panstvo zákona, ktorý zaväzuje všetky štátne orgány aj zastupiteľský zákonodarný zbor.
 2. Podriadenosť štátnych orgánov zákonu => všetka štátna moc musí byť realizovaná zákonnosťou, štátna moc musí mať presne vymedzené právomoci
 3. Ochrana záujmov jednotlivca => ochrana práv a slobôd všeobecne priznaných medzinárodných právom (občan môže robiť to, čo mu nezakazuje zákon)
 4. Kontrola moci => vybudovanie nezávislých a samostatných kontrolných inštitúcií, kt. zabezpečujú plnenie ústavnosti a realizáciu slobôd
 5. Garancia a rešpektovanie základných ľudských a občianskych práv a slobôd

Politická demokracia
democ – ľud (gréc. slovo)
cratos – vláda, moc
demokracia – vláda ľudu; miera účasti ľudu na štátnej moci

ABRAHAM LINCOLN
„Demokracia je vláda ľudu, prostredníctvom ľudu a pre ľud.“

Druhy demokracie

 • A/ priama demokracia
  a)voľby
  b)referendum
 • B/ nepriama demokracia (zastupiteľská)
  a)poslanci
  b)vláda
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.