referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dobromila
Štvrtok, 28. októbra 2021
Zmluva o pôžičke a výpožičke
Dátum pridania: 16.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Lusindaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 236
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 

Charakteristickými znakmi tejto zmluvy sú:

 • prenechanie veci do užívania – pričom sa stanovujú také podmienky užívania, aby mohla byť tá istá vec bez znehodnotenia alebo akéhokoľvek porušenia vrátená späť požičiavateľovi
 • bezplatnosť užívania
 • dočasnosť užívania

Medzi základné práva a povinnosti požičiavateľa patrí:

 • povinnosť odovzdať vypožičiavateľovi veci v stave spôsobilom na riadne užívanie – to znamená možnosť užívania veci takým spôsobom, ktorý zodpovedá jej účelu alebo dohode strán podľa zmluvy
 • ak je potrebné s vecou, ktorá je predmetom výpožičky, zaobchádzať zvláštnym spôsobom alebo jej riadenie je upravené technickou normou, požičiavateľovi je povinný oboznámiť s nimi vypožičiavateľa

Základnými právami druhej strany – teda vypožičiavateľa sú:

 • právo vypožičanú vec bezplatne užívať po dohodnutú dobu
 • právo ponechať vec na užívanie inej osobe, ale iba v tom prípade ak sa tak dohodol s požičiavateľom, inak nesmie

Okrem práv má aj svoje povinnosti a to:

 • vec chrániť pred poškodením, zničením alebo stratou
 • povinnosť vec vrátiť, len čo ju nepotrebuje najneskôr však do konca určenej doby zapožičania. Taktiež je povinný ju vrátiť ak ju neužíva riadne alebo ju užíva v rozpore s účelom, na ktorý vec slúži.

Zmluva o výpožičke je upravená aj osobitnými právnymi predpismi ako napr.:

 • o správe majetku štátu, kde zmluva o výpožičke musí mať písomnú formu. Správca môže (okrem prenechania do nájmu) vypožičať majetok patriaci štátu napr. obci a to na dobu určitú najviac však na 5 rokov. Na platnosť zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí patriacich štátu je potrebné schválenie zriaďovateľom, ak ho nemá, tak schválenie ministrom financií
 • o zbraniach a strelive
 • o nadáciách – majetok nadácie (okrem jej základného imania) možno vypožičať inej fyzickej alebo právnickej osobe na bezplatné užívanie na rovnaký účel, na aký bola nadácia zriadená

 

 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.