referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gašpar
Sobota, 29. januára 2022
Ústavný súd v 1.ČSR
Dátum pridania: 20.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kartulienka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 054
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 19m 0s
Pomalé čítanie: 28m 30s
 
§9
V prípade §7 a) rozhoduje Ústavný súd výlučne na základe návrhu, ktorý môže podať Najvyšší súd, Najvyšší správny súd, Volebný súd, poslanecká snemovňa, senát alebo snem Podkarpatskej Rusi.

§10
O vznesení návrhu zmieneného v §9 sa môžu príslušní činitelia uzniesť nadpolovičnou väčšinou hlasov. Najvyšší súd, Najvyšší správny súd a Volebný súd tak môžu učiniť iba na plenárnej schôdzi.

§11
V návrhu musí byť presne označené, ktoré ustanovenia určitého zákona odporujú ktorému ustanoveniu určitého ústavného zákona, alebo ktoré ustanovenia určitého zákona uzneseného Národným zhromaždením alebo snemom Podkarpatskej Rusi prekračujú ústavne vymedzenú pôsobnosť týchto zákonodarných zborov.

§12
Návrh môže byť vznesený ( §13 ) výlučne do troch rokov odo dňa, kedy bol zákon, o ktorý sa jedná, vyhlásený.

§13
Predseda zákonodarného zboru alebo súdu, od ktorého návrh vychádza, zašle tento návrh v dvoch kópiách predsedovi Ústavného súdu.

§14
Predseda Ústavného súdu prikáže návrh niektorému členovi ako referentovi, na čo najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, kedy bol návrh doručený, zvolá schôdzu Ústavného súdu, na ktorej sa rozhodne, či bol návrh podaný včas ( §12 ) a či patrí do príslušnosti Ústavného súdu.

§15
Ak tieto predpoklady nie sú splnené, Ústavný súd návrh zamietne.
V ostatných prípadoch vyrozumie dotknuté zákonodarné zbory a predsedu vlády a zároveň ich vyzve, aby sa o návrhu vyjadrili v lehote najmenej 1 a najviac 3 mesiace. Táto lehota môže byť predĺžená zo zvlášť závažných dôvodov najviac o ďalšie tri mesiace.

§16
Predseda Ústavného súdu zvolá najneskôr do ďalších 3 mesiacov Ústavný súd k verejnému zasadnutiu o predloženom návrhu. O zasadnutí bude taktiež informovaný navrhovateľ, vláda a zúčastnené zákonodarné zbory. Títo majú právo vyslať k zasadnutiu svojho zástupcu.

§17
Ak niektorý zo zúčastnených činiteľov nevyšle na zasadanie svojho zástupcu, nebráni to prejednaniu návrhu.

§18
Ak Ústavný súd uzná po verejnom ústnom zasadaní návrh za odôvodnený, nálezom vysloví, ktoré ustanovenia určitého zákona sú v rozpore s ktorými ustanoveniami určitého ústavného zákona, alebo ktoré ustanovenia zákona Národného zhromaždenia alebo snemu Podkarpatskej Rusi prekračujú ústavne vymedzenú pôsobnosť týchto zákonodarných zborov a sú teda neplatné.

§19
Nález Ústavného súdu dá predseda doručiť vláde.
Minister vnútra je povinný bez odôvodnenia uverejniť nález do ôsmich dní v Zbierke zákonov a nariadení.
Súčasne je nález s podrobným odôvodnením uverejnený v úradných listinách.

§20
Uverejnenie nálezu v Zbierke zákonov a nariadení má ten účinok, že odo dňa uverejnenia sú zákonodarné zbory, vláda, všetky úrady a súdy týmto nálezom viazané.

§21
O platnosti dočasného opatrenia podľa §54 Ústavnej listiny rozhoduje Ústavný súd z úradnej povinnosti okamžite ako mu bude predložené vládou. O konaní platí obdobne ustanovenie predchádzajúcich paragrafov.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.