referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Nájom
Dátum pridania: 10.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: blueprincess
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 462
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Podľa toho, či spoločný nájom vzniká medzi akýmikoľvek osobami alebo len medzi manželmi, slovenská právna úprava rozoznáva spoločný nájom bytu a spoločný nájom bytu medzi manželmi. Pre spoločný nájom bytu je charakteristické, že nájomcami sú spoločne a nerozdielne dve alebo viaceré osoby, pričom majú rovnaké práva a povinnosti. Predmetom nájmu je byt ako celok, s výnimkou družstevného bytu, pri ktorom môže spoločný nájom vzniknúť len medzi manželmi. Nie je však vylúčené, aby byt v spoločnom nájme mali aj manželia spolu s ďalšími osobami.

Právo spoločného nájmu vzniká zmluvou alebo zo zákona. Občiansky zákonník uvádza iba jeden prípad vzniku spoločného nájmu, teda dohodou medzi doterajším nájomcom, ďalšou osobou a prenajímateľom. Každý zo spoločných nájomcov môže vybavovať samostatne len bežné veci, týkajúce sa spoločného nájmu bytu. V ostatných veciach sa vyžaduje súhlas všetkých spoločných nájomcov, inak je právny úkon neplatný. Ak sa spoloční nájomcovia nevedia dohodnúť o právach a povinnostiach, rozhodne na návrh niektorého z nich súd. To sa vzťahuje aj na rozhodovanie o zrušení spoločného nájmu. Rozhodnutie súdu prichádza do úvahy iba ak predchádzajúci pokus o dohodu medzi spoločnými nájomcami vo veci práv a povinností zostane neúspešný.

O spoločný nájom bytu nejde, keď spolu s nájomcom bývajú osoby, ktorých právo užívať byt je odvodené od práva nájomcu, a ani v prípade, keď v časti bytu bývajú osoby, ktorým ju nájomca so súhlasom prenajímateľa prenechal do podnájmu. Medzi prenajímateľom a nájomcom môže uzavretím nájomnej zmluvy vzniknúť nájom obytnej miestnosti v zariadeniach určených na trvalé bývanie, ktorými sú rôzne firemné ubytovne, ale aj penzióny.

Osobitosť tohto právneho vzťahu spočíva najmä v jeho predmete a účelovom určení. Predmetom nájmu je zvyčajne jednotlivá obytná miestnosť bez samostatného príslušenstva v zariadeniach určených na trvalé bývanie. Ich charakter vyplýva zo stavebnotechnických predpisov, pretože nie je upravený občianskoprávnymi predpismi. Tento druh nájmu neslúži na bývanie rodín, ale najmä na uspokojovanie bytových potrieb jednotlivých osôb. Občiansky zákonník neupravuje obsah nájomnej zmluvy.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.