Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Výpoveď zo zamestnania

Výpoveď zo zamestnania nikoho nepoteší a pre mnohých ľudí je doslova nočnou morou. Výpovede sa najviac obávajú zamestnanci v preddôchodkovom veku, pracovníci podnikov v oblastiach s vysokou nezamestnanosťou, ale aj matky s malými deťmi. Väčšina z nás je pritom presvedčená, že zamestnanec vždy ťahá za kratší koniec. Totiž ak sa firma rozhodne niekoho prepustiť, nepomôže si. Ani zamestnávateľ však nie je všemocný.

Dôvody, pre ktoré môže dať zamestnancovi výpoveď, sú presne stanovená v Zákonníku práce. Najčastejším dôvodom pre výpoveď je porušenie pracovnej disciplíny alebo nadbytočnosť. Ak dal zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď pre nadbytočnosť, nesmie počas šiestich mesiacov znovu utvoriť zrušené pracovné miesto a prijať na toto miesto iného pracovníka. Ani pri porušení pracovnej disciplíny nie je situácia vždy jednoznačná. I keď pri závažnom porušení pracovnej disciplíny má zamestnávateľ právo dať zamestnancovi okamžitú výpoveď, v prípade sporu závisí od posúdenia súdu, čo sa považuje za závažné porušenie a čo nie. Niektoré situácie sú netypické alebo hraničné a tam sa môžu rozhodnutia jednotlivých sudcov líšiť. Ak zamestnanec príde do práce pod vplyvom alkoholu alebo má opakovane neospravedlnenú absenciu, to súdy všeobecne považujú za závažné porušenie pracovnej disciplíny. Pri posudzovaní porušenia disciplína sa prehliada aj na škodu, ktorá zamestnávateľovi vznikla.

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď aj pre menej závažné, ale viackrát opakované porušenie pracovnej disciplíny. Príkladom môžu byť aj opakované neskoré príchody na pracovisko. Tento dôvod však môže použiť len vtedy, ak zamestnanca písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a na to, že mu hrozí výpoveď. Výpoveď musí byť písomná, doručená a dôvod sa musí vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom. Keď nie sp splnené tieto podmienky, výpoveď je neplatná. Ak si zamestnanec myslí, že výpoveď dostal neprávom, môže sa obrátiť napríklad na podnikovú odborovú organizáciu. Poradiť mu môžu aj bezplatné právne poradne pri okresných súdoch.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk