Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dlžobný úpis

Tomáš Fedor, bytom Zimná 2966, 058 01 Poprad, dátum narodenia 18. 03. 1976, potvrdzujem, že som si dnes požičal od Martina Husára, bytom Rázusova 2122, 058 01 Poprad, dátum narodenia 20. 12. 1971, sumu 200 000,--, slovom dvestotisíc slovenských korún, na opravu strechy môjho rodinného domu.

Dlžnú sumu sa zaväzujem uhradiť spolu s úrokom vo výške 6 % p. a. do 31. 12. 2008.

Mgr. Pavol Zeman, bytom Šrobárova 2928, 058 01 Poprad, dátum narodenia 08. 04. 1974, pristupujem k tomuto záväzku ako ručiteľ a zaväzujem sa ho splniť spolu s dlžníkom. Veriteľ je oprávnený vymáhať si odo mňa zaplatenie, ak predtým právne nevymôže zaplatenie od hlavného dlžníka.

Poprad 22. januára 2007


ručiteľdlžník

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk