referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sabína
Streda, 27. októbra 2021
Nové metódy participácie občanov v rozhodovaní samosprávy
Dátum pridania: 16.05.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Pto
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 184
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 12.9
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 21m 30s
Pomalé čítanie: 32m 15s
 
3. ROLY MIESTNYCH ÚRADOV A OBČANOV V PARTICIPAČNÝCH PROCESOCH

Miestne úrady ale aj občania môžu v procese participácie vystupovať v rôznych rolách. „Musia zvládnuť budovanie koalície a pozorne počúvať rozličné názory, musia byť otvorení pre presviedčanie a schopní jednať a byť sprostredkovateľmi medzi protichodnými sociálnymi silami. Musia dokázať dať dohromady konsenzus a rozhodnúť, kedy je úplný konsenzus nemožný alebo neželateľný. Pracovníci mimovládnych organizácii a aj občania by mali ovládať tieto zručnosti, ak ich vytváranie stratégie konsenzu neochráni pred manipuláciou mocnejšími štátnymi úradníkmi alebo inými záujmovými skupinami.”

3.1. Úlohy miestnych úradov

Uvediem niekoľko rolí, ktoré môžu hrať miestne úrady v kooperatívnych rozhodovacích procesoch.

Usporiadateľ

Štátni úradníci zvolávajú participačnú iniciatívu a konečne rozhodujú o štruktúre, účastníkoch, povahe participácie, o agende, výstupe a realizácii. Usporiadateľská moc obecnej autority naznačuje, že má istým spôsobom právo a schopnosť zhromaždiť všetky strany okolo stola a uľahčiť ich participáciu.

Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľ vystupuje ako facilitátor tretej strany pri zhromažďovaní nezlučiteľných jednotlivcov alebo skupín v dišpute. Zo sprostredkovateľskej role vyplýva, že sa úradník môže pokúsiť zmanipulovať situáciu, aby strany doviedol k dohode, napríklad finančnými stimulmi alebo sankciami, ale že nakoniec musia strany samotné musia dosiahnuť dohodu o tom, ako vyriešiť daný problém.

Katalyzátor

Úrady môžu slúžiť ako katalyzátor v procese konzultácie a pracovať s občianskymi skupinami pre uľahčenie a spustenie participačnej iniciatívy, ktorú nakoniec bude viesť niekto iný (napríklad sídliskové združenie).
Sponzor. V niektorých prípadoch možno miestne zastupiteľstvá nechajú iné skupiny vyzvárať koncepciu a uskutočňovať participačné procesy, ale nechcú byť priamo zaangažované. Namiesto toho radšej poskytnú finančné prostriedky mimovládnym organizáciám a občianskym organizáciám, napríklad cirkvi, aby navrhli a viedli iniciatívu.

Poskytovateľ technickej pomoci

Podobne keď sa používajú technické záležitosti ako územné plánovanie alebo sanitácia, miestni úradníci môžu na participačných fórach slúžiť ako poskytovateľ technickej pomoci.

Tvorcovia kapacít

Miestne úrady môžu pomáhať splnomocňovať isté skupiny k participácii tým, že im pomáhajú budovať kapacity. Tieto môžu zahŕňať výcvik, výchovu, finančnú podporu alebo neformálnu radu.

3.2. Úloha občana

Ostatné strany ovplyvňujúce proces – občania a organizácie občianskej spoločnosti – hrajú rovnako dôležité role. Tu sú niektoré z nich.

Iniciátor

Ako hlavní zákazníci a zainteresovaní, občania majú výnimočnú pozíciu v možnosti identifikovať a vyjadriť súčasné aj nastávajúce nároky a potreby vo svojich komunitách. Občianska angažovanosť by sa mohla obmedziť len na vyjadrenie ich obáv pred miestnymi úradmi (ako pri „informačnom“ prístupe zdola nahor), alebo môže nadobudnúť dokonalejšie a pro-aktívne formy konzultácie, spoločného rozhodovania a uskutočňovania.

Debatér/diskutér

Poskytnutím svojich názorov ku konkrétnym otázkam a diskutovaním o rozdielnych možnostiach riešenia komunitných problémov pomáhajú občania miestnym úradom objasňovať situáciu a tvoriť možné riešenia.
Prispievateľ. Vo fáze rozhodovania a formulácie stratégie občania vystupujú ako prispievatelia procesu, definujúci škálu možných stratégií alebo rozhodnutí a rozvíjajúci koncepciu ich implementácie.

Uskutočňovateľ

Byť integrálnou súčasťou uskutočňovania dáva občanom silný pocit vlastníctva procesu a zabezpečuje, že jeho výstupy uspokoja požiadavky komunity.

Hodnotiteľ

Participačné monitorovanie a hodnotenie (PMaH) postupne nahradzuje konvenčný prístup zadávania vyhodnocovania projektov a aktivít agentúram a externým činiteľom. Občania, občianska spoločnosť a ostatní miestni zainteresovaní definujú ukazovatele úspechu alebo zlyhania, zbierajú údaje o procese a zdieľajú závery a odporúčania.

Konečne, aj miestne úrady, aj občania hrajú dôležitú úlohu ako partneri. Snažia sa spolupracovať navzájom a so skupinami občianskej spoločnosti na spustení a riadení procesu. Partnerstvo zahŕňa deľbu práce, kombinovanie zdrojov, vzájomnú podporu a deľbu povinností.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: KORYAKOV, I., SISK, T. D.: DEMOCRACY AT THE LOCAL LEVEL - A GUIDE FOR THE SOUTH CAUCASUS. International IDEA, Stockholm: 2003, PIROŠÍK, V.: Participácia v samospráve (nástroj protikorupčen politiky). TIS, BRATISLAVA: 2005, SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E., PIROŠÍK, V.: Transparentná miestna samospráva (Príručka pre lepšiu správu vecí verejných. TIS, Bratislava: 2004., ZEMANOVIČOVÁ, D. – GYARFÁŠOVÁ, O.: Korupcia na Slovensku z hľadiska spravovania vecí verejných. TIS, Bratislava: 2000., , , , , ,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.