referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sabína
Streda, 27. októbra 2021
Nové metódy participácie občanov v rozhodovaní samosprávy
Dátum pridania: 16.05.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Pto
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 184
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 12.9
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 21m 30s
Pomalé čítanie: 32m 15s
 
4. PRINCÍPY ÚSPEŠNÝCH INICIATÍV OBČIANSKEJ PARTICIPÁCIE

K princípom úspešných iniciatív občianskej participácie možno zaradiť následovné:
- Kategórie zúčastnených by mali zahŕňať všetky dotknuté strany.
- Mali by sa identifikovať spoločné záujmy.
- Občania by mali byť zainteresovaní v raných štádiách a počas celého procesu.
- Problém sa musí jasne definovať.
- Kontroluje sa externá povinnosť skladať účty a interná flexibilita.
- Proces je inštitucionalizovaný.
- Musia byť dostupné dostatočné finančné a ľudské zdroje.

5. BARIÉRY OBČIANSKEJ PARTICIPÁCIE

Zatiaľ, čo kooperatívne prístupy dávajú značný prísľub pri riešení sociálnych problémov a budovaní komunitného kapitálu, ich zavádzanie a uskutočňovanie sú často brzdené ako zrejmými, tak aj skrytými prekážkami. Štúdia Svetovej banky s názvom Participation in Practice: The Experience of the World Bank and Other Stakeholders (Participácia v praxi: Skúsenosť Svetovej banky a iných zainteresovaných) rozpoznáva nasledujúce bariéry posilnenej participácie v plánovaní rozvojových projektov:

- nedostatok odhodlania vlády prijať participačný prístup,
- nechuť na strane úradníkov projektu vzdať sa kontroly nad projektovými aktivitami a smernicami,
- nedostatok stimulov a zručností pracovníkov projektu, ktoré by ich povzbudili k prijatiu
- participačného prístupu,
- obmedzená schopnosť organizácií na miestnej úrovni a nedostatočné investície do budovania komunitných možností,
- príliš neskoré rozbiehanie participácie, a
- nedôvera medzi vládou a zainteresovanými z miestnej úrovne.

Realitou v mnohých spoločnostiach je, že priemerný občan môže byť až cynický voči politike alebo apatický, či neochotný participovať. Z tohto dôvodu Svetová banka zdôraznila rozdiely medzi „občianskou participáciou ako ľudovou spoluúčasťou a potrebou zaangažovať kľúčových „zainteresovaných“ do politických rozhodnutí. Zainteresovaní sú tí ľudia, ktorých záujmy budú osobitne ovplyvnené, a tieto osobitné záujmy by mali byť zastúpené a uspokojené vo verejnom rozhodovaní.

6. PRÍKLADY PARTICIPÁCIE OBČANOV V ROZHODOVANÍ SAMOSPRÁV

6.1 OZ za krajšiu Žilinu

Ciele Združenia:

1. Organizovanie a realizácia aktivít a podujatí, prostredníctvom ktorých bude Žilina krajšie, kultúrnejšie, slušnejšie, demokratickejšie, zdravšie, prosperujúcejšie a duchovnejšie mesto.
2. Ochrana ľudských a spotrebiteľských práv
3. Monitoring stavu demokracie, politickej kultúry, služieb občanom, kultúrneho, sociálneho, životného a duchovného prostredia, identifikácia možných „znečisťovateľov“ týchto oblastí, tvorba a realizácia projektov zlepšujúcich daný stav.
4. Ochrana životného prostredia, prírody a krajiny.
5. Organizovanie a realizácia aktivít podporujúcich komunitný rozvoj, dobrovoľníctvo, občiansku participáciu na živote mesta Žilina, vytváranie partnerstiev a tvorbu rozvojových projektov.
6. Vzdelávanie a informovanie verejnosti (prieskumy, diskusie, workshopy, verejné zhromaždenia, tlačové správy, tvorba informačnej web stránky, informačné letáky, publikačná činnosť, ...).
7. Účasť na hodnotení vplyvu činnosti AUPARK ŽILINA – SHOPPING CENTER na životné prostredie
8. Účasť na rozhodovaní o stavbách a dokumentoch, ktoré majú vplyv na životné, urbánne a obytné prostredie, na dopravu a na zachovanie historických pamiatok a účasť na ich posudzovaní.

Aktivity:

KONCERT ZA KRAJŠIU ŽILINU

OZ Za krajšiu žilinu 16. novembra 2006 uskutočnilo koncert, ktorého pozvánka vyzerala takoto:
„Aby sme odkliali atmosféru strachu v meste. Aby sa zbytočne nerúbali stromy, nerozpredával lacno mestský majetok, nestavalo bez povolenia, rešpektoval zákon a vôľa Žilinčanov, aby nám primátor neodkazoval, že keď vyhrá ďalšie voľby, "bude chcieť, aby sme opustili mesto". Aby násilie v akejkoľvek podobe neovládlo naše životy.“

Ďalšou aktivitou OZ Za krajšiu Žilinu bolo dňa 5. septembra 2005 verejné zhromaždenie na témy:
- Likvidácia zelene a parkov v Žiline
- Výstavba najvyššej budovy na Bôriku
- Dodržiavanie zákona v meste Žilina

6.2 Banskobystrická iniciatíva „Občania mestu“

Ďalším príkladom paticipácie občanov na rozhodovaní samospráv je občianska iniciatíva Občania mestu, ktorej hlavný cieľmi sú združovanie občanov mesta BB, ktorým záleží na prosperite mesta a taktiež na jeho rozvoji. Jej cieľom je taktiež transparentná správa mesta, ale vykonávaná zodpovedným a odborným spôsobom.
Príkladom aktivity tejto iniciatívy je Otvorený list vedeniu SAD Zvolen, a. s., prevádzkovateľovi MHD v Banskej Bystrici. Občianska iniciatíva Občania mestu (ďalej len OI OM) a petičný vybor „Spoločne zachráňme trolejbusy“ so znepokojením prijali v posledných dňoch medializované informácie o rokovaniach SAD Zvolen a Mesta Banská Bystrica na tému opätovného zaradenia trolejbusov do systému verejnej hromadnej dopravy v meste a spolupráce s mestským dopravným podnikom.

6.3 Projekt "Komunita na webe"

Hlavným zámerom projektu je vytvorenie novej webovej stránky www.klokocina.sk, ktorá je určená pre miestnu komunitu zo sídliska Klokočina. Projekt má zlepšiť informovanosť občanov o živote na sídlisku a umožníť im aktívnejšiu participáciu na správe vecí verejných.

Hlavným cieľom projektu je prevádzkovanie komunitnej webovej stránky, ktorá je určená predovšetkým pre obyvateľov najväčšieho nitrianskeho sídliska Klokočina.
Tvorba obsahu a samotná prevádzka webovej stránky je jedným z dôležitých predpokladov pre zvýšenie informovanosti obyvateľov o živote v komunite a pre ich aktívnejšie zapojenie do komunitného života.

Samotná prevádzka a aktualizácia stránky sú založené na princípe partnerstva medzi občanmi, MVO, miestnou samosprávou a podnikateľskými subjektmi, teda medzi aktérmi, ktorí môžu prispievať k obsahu tohto informačného a komunikačného kanála.

K ďalším cieľom tohoto projektu možno uviesť: vytvorienie podmienok pre zapojenie obyvateľov sídliska Klokočina do riešenia záležitostí, ktoré sa bytostne dotýkajú ich života v komunite; presadenie do praxe princípov partnerstva a aktívnej participácie občanov na riešení vecí verejných; vyvolať záujem obyvateľov sídliska o aktívne ovplyvňovanie prostredia v ktorom žijú, pracujú a trávia voľný čas; rozvinúť komunikáciu medzi mimovládnymi organizáciami, občanmi a predstaviteľmi samosprávy o možnostiach riešenia konkrétneho problému najväčšieho sídliska v meste.

Projekt je zameraný vzájomnú komunikáciu a participáciu v rámci nasledovných cieľových skupín: obyvatelia, zástupcovia miestnych mimovládnych organizácií, predstavitelia miestnej samosprávy, nezávislí odborníci na miestnej úrovni, ktorí sa špecializujú na oblasti regionálneho rozvoja, miestnej infraštruktúry, životného prostredia, vzdelávania, protidrogovej prevencie, rozvoja absentujúcich služieb a ďalších sektorov.

6.4 U nás v Chebu

Toto združenie sa venuje problematickým kauzám v Chebe hlavne so zreteľom na možný stret zájmov, korupčné a neprofesionálne konanie úradníkov mesta. Súčasťou stránok tohto združenia je priestor pre podnety a sťažnosti občanov na (ne)činnosť Mestského úradu v Chebe. Cieľom tohoto projektu je transparentné konanie úradu, dodržiavanie všetkých zákonných a etických noriem. Tento projekt by mal napomôcť kultivácii prostredia v Chebe.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: KORYAKOV, I., SISK, T. D.: DEMOCRACY AT THE LOCAL LEVEL - A GUIDE FOR THE SOUTH CAUCASUS. International IDEA, Stockholm: 2003, PIROŠÍK, V.: Participácia v samospráve (nástroj protikorupčen politiky). TIS, BRATISLAVA: 2005, SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E., PIROŠÍK, V.: Transparentná miestna samospráva (Príručka pre lepšiu správu vecí verejných. TIS, Bratislava: 2004., ZEMANOVIČOVÁ, D. – GYARFÁŠOVÁ, O.: Korupcia na Slovensku z hľadiska spravovania vecí verejných. TIS, Bratislava: 2000., , , , , ,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.