referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sabína
Streda, 27. októbra 2021
Nové metódy participácie občanov v rozhodovaní samosprávy
Dátum pridania: 16.05.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Pto
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 184
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 12.9
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 21m 30s
Pomalé čítanie: 32m 15s
 
7. ZÁVER

Aby sa OP výraznejšie presadila na Slovensku, a tým sa zároveň stala aj účinnejším nástrojom boja proti korupcii, treba stimulovať rôzne veci.

Prvým a základným princípom efektívnej participácie je zapájanie verejnosti čo najskôr. To znamená, od čo možno najskoršej fázy rozhodovania. Len tak môžu občania výsledok rozhodovacej činnosti aj skutočne ovplyvniť. Dôležitým a súvisiacim princípom je aj získavanie sústavnej spätnej väzby od participujúcich občanov. Obyvatelia nesmú mať pocit, že ich účasť je len formálna, resp. že je stratou času. Dokumenty, ku ktorým má participujúca verejnosť zaujať stanovisko, musia byť pripravené vo všeobecne zrozumiteľnej podobe a nemali by byť písané prehnane odborným technokratickým jazykom. Vysporadúvanie sa s pripomienkami a podnetmi verejnosti pritom musí byť zo strany samosprávy čo najviac kriteriálne, odôvodnené a nie voluntaristické. Pri participácii je žiadúce v čo najväčšej miere využívať aj prostriedky tzv. e-governmentu, t. j. napríklad moderné informačné technológie (web, e-mail, chat), elektronizáciu a internetizáciu úradov a pod. Uplatňovanie všetkých týchto zásad zároveň vedie k tomu, aby sa obce a mestá stali otvorenými samosprávami, to znamená subjektami, ktoré účasť verejnosti na rozhodovaní podporujú nielen „povinnými“, ale aj rôznymi dobrovoľnými nástrojmi

Pre posilnenie využívania OP samosprávou je užitočné porovnanie s tým, čo sa deje vo svete. Výmena informácií a prezentovanie živých, zrozumiteľných príkladov na workshopoch či konferenciách môžu viesť k priamej inšpirácii a uskutočneniu konkrétnych projektov. Veľmi dôležité je však aj ponúkanie metodických rámcov – laicky povedané, jasne formulovaných princípov a metód, ako možno participáciu napĺňať.

Významným stimulom sú aj možnosti financovania projektov s využitím zapojenia verejnosti zo zdrojov Európskej únie a zaradenie participačných projektov do oficiálnych grantových schém. Zatiaľ však stále chýba systematická podpora a väčší dôraz na posilňovanie participácie najmä zo strany verejného sektora. Cesta v neziskovom sektore vedie cez už spomínaný, posilňovanie a budovanie kapacity MVO tak, aby sa stali dôstojnými partnermi pri spolupráci so samosprávou.
Uplatňovaním zhora zavádzaného princípu partnerstva a postupnou priamou skúsenosťou z realizovaných projektov sa samosprávy pomaly stávajú citlivejšie na niektoré veci a zmenšuje sa konfrontačná dimenzia vzťahu medzi nimi a občanmi.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Zdroje: KORYAKOV, I., SISK, T. D.: DEMOCRACY AT THE LOCAL LEVEL - A GUIDE FOR THE SOUTH CAUCASUS. International IDEA, Stockholm: 2003, PIROŠÍK, V.: Participácia v samospráve (nástroj protikorupčen politiky). TIS, BRATISLAVA: 2005, SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E., PIROŠÍK, V.: Transparentná miestna samospráva (Príručka pre lepšiu správu vecí verejných. TIS, Bratislava: 2004., ZEMANOVIČOVÁ, D. – GYARFÁŠOVÁ, O.: Korupcia na Slovensku z hľadiska spravovania vecí verejných. TIS, Bratislava: 2000., , , , , ,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.