Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Druhy žalôb

a.) podľa materiálnej funkcie:

 • osobné žaloby (actiones in personam)
 • vecné žaloby (actiones in rem alebo vindicationes)

b.) podľa právneho základu nárokov žaloby:

 • civilné žaloby (actiones civiles)
 • prétorské žaloby (actiones honorariae)
 • fiktívne žaloby (actiones ficticiae) - napr. action Publiciana in rem ochrana prétorského dediča
 • žaloby so zámenou subjektov - napr. actiones adiectitiae qualitatis pri procesnom zastúpení
 • žaloby osnované na faktickú situáciu (actiones in factum concepta)

c.)

 • žaloby prísneho práva (actiones stricti iuris) - napr. condictiones, actio certae creditae pecuniae, actio certae rei
 • žaloby spočívajúce na dobromyseľnosti (actiones bonae fidei) - napr. actio quod iussu, konsenzuálne kontrakty, fiducia
 • arbitrárne žaloby (actiones arbitrariae) - napr. rei vindication, condictio certae rei

d.)

 • priame žaloby (actiones directae)
 • obdobné žaloby (actiones utiles)

e.) podľa sledovaného cieľa:

 • žaloby meritórne
 • žaloby exekučné
 • žaloby určovacie

f.) podľa predmetu žalobnej žiadosti

 • vymáhajúce žaloby (actiones rei persecutoriae)
 • trestné žaloby (actiones poenales)
 • zmiešané žaloby (actiones mixtae)

g.)

 • zákonné spory (iudicia legitima)
 • spory spočívajúce na impériu (iudicia imperio continentia)

h.) podľa trvania:

 • trvalé žaloby (actiones perpetuae)
 • dočasné žaloby (actiones temporales)

 


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk