referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Nedeľa, 3. decembra 2023
Vývoj volebného práva
Dátum pridania: 07.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: prcek
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 376
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 1m 50s
Pomalé čítanie: 2m 45s
 
11/1918 (čl.2) – prevzali sa všetky právne predpisy RU monarchie upravujúce volebné právo
75/1919 - volebný poriadok do obcí v republike Čs, volebné právo aj ženy
- dopĺňal z. o výkone volebného práva do obcí a osád (261/1919)

Ústavná listina – všeobecné, rovné a priame volebné právo s tajným hlasovaním, zásada pomern. zastúp. Aktívne vp do poslaneckej snemovne (funkčné obdobie – 6r.)– čs. štátny občan, 21r.
Pasívne vp do poslaneckej snemovne – čs. štátny občan, 30r., + (ostatné podmienky volebného poriadku)senát (funkčné obdodbie - 8r.) – aktívne volebné právo -24, pasívne volebné právo – 45
Volebný poriadok do poslaneckej snemovne (123/1920), z. o zložení a právomoci senátu (124/1920) - - cenzus pobytu – 3 mesiace - od volebnej povinnosti oslobodené osoby - nad 70r., kt. sa nemohli dostaviť do vol. miestnosti pre chorobu al. telesné chyby, pre neodkladné povinnosti úradu al. povolania, v deň volieb vzdialené od miesta volieb najmenej 100km, zadržané prerušením dopravy al. inými prekážkami

4 etapy volebného konania :
- vypísanie volieb – minister vnútra
- vyhot. voličs. zoznamov – v každej obci, všetci št. občania Čs nad 21r. + aspoň 3 mes. pobytu v obci - - zostavenie voleb. komisií - 4 volebné komisie – miestna, obvodná, krajská, ústredná
- zost. kandid. listín – najneskôr 21 dní před voľbami predsedovi krajskej vk, aspoň 100 podpisov voličov - označenie str.; meno, priezv., zamest., bydl. kandidáta, označenie a adresa splnomocnenca str.
- volebný úkon – každý volič sa musel dostaviť osobne a preukázať sa legitimačným lístkom- podobné zásady aj pre voľby do senátu

- krajinské voľby 126/27; viazané kandidátne listiny – občan volil iba stranu, kt. určovala svojich kandid. a prideľovala posl. mandáty
-poslanec – viazaný záujmami a cieľmi svojej strany; aj menšie pol. strany sa mohli dostať do parlamentu ČSR – republika pol. strán nie občanov- novelizácie volebných predpisov – 205/1925 - 51/1927 – pozbavenie vp vojakov a žandárov
- 58/1935 – úprava spoločného volebného postupu do posl. snemovne, senátu, krajinských a okresných zastupiteľstiev a do obcí SK – slov. politici mali obavy z prvej účasti slov. obyvateľstva vo voľbách 1920, z jeho polit. nevyspelosti
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.