referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
Štátoprávne požiadavky slovákov 1848 – 1861
Dátum pridania: 06.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: prcek
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 516
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 

Požiadavky :

- posledný stavovský snem v BA – požiadavky Štúra – zrušenie poddanstva urbariálnych povinností
- ponechanie materinskej reči v školách
- Žiadosti slovenského národa - LM 10. máj 1848 – 1. štátoprávny program Slovákov
- rovnoprávnosť národov a národnych rečí  požiadavka federalizácie
- rovnoprávne zastúpenie národností na krajinskom sneme + osobitné národné snemy
- vybudovanie nár. školstva, uznanie vlajky Slovákov (červeno-biela)
- rozšírenie dem. práv a slobôd – všeob., rovné a tajné vp, s. tlače, prejavu, zhromažď., spolč.
- rozšíriť z. o zrušení poddanstva – zrušiť dávky a zaviazanosti roľníkov, vrátenie pozemkov roľníkom
- prepustiť Kráľa a Rotaridesa, zabezpečiť nár. práva Poliakov v Haliči
- Slovanský zjazd v Prahe – ot.č.13)
- 3 slovenské výpravy
- prvá výprava 16.9.1948 – pod vedením SNR – najvyšší revolučný orgán (Wien)
- vyhlásenie slovenskej samostatnosti 19.9.1848 – v Myjave SNR
- druhá výprava – pod velením rak. dôstojníkov
- na obsadených územiach Dočasné administratívne rady (zložené zo Slovákov, slovenčina -úr. jazyk)
- tretia výprava – pomoc cisárskemu vojsku pacifikovať územie Slovenska po porážke maď. revolúcie
- rak. zrada – neuznanie svojbytnosti slov. národa
- jediný výsledok – vláda zriadila v rámci Svk 2 administr. obvody – BA, KE
- Memorandum slovenského národa 6.-7.jún 1861 – Martin
- koncipoval Daxner
- požiadavka vymedzenia slovenského okolia – úrady obsadené Slovákmi, slov. spolky,časopisy,školstvo, vytvorenie katedry Sj a literatúry v Budapešti
- Viedenské memorandum – tie isté požiadavky + pol.-administratívne zriadenie Okolia (BB-hl.mesto)
- národný snem – stály snemovný výbor (výkonný orgán snemu)
- organizácia súdov - obecné, okresné, hlavný - BB, súdny dvor – u panovníka
- uhorské miestodržiteľstvo ho prehlásilo za mimoústavné
- založenie Matice slovenskej 4.8.1863 – Martin
(- zavedenie slovenčiny na gymnáziach v BB, Revúcej)

-Hlavná úloha revolúcie : - odstrániť prekážky rozvoja kapitalistický síl a výrobných vzťahov; - likvidovať feudálny spoločenský poriadok

-Marcová ústava : 1848 – po zasadaní posledného uhorského snemu, - riešila otázky Hlavy štátu, vlády, národného zhromaždenia, právomoci žúp, odstránenia základného feud.práva a zmeny v obč. p. a slobodách
-Marcové zákony – ukončili obdobie feudal.spoloč. zriadenia; neriešili ale národnostnú a roľnícku otázku
-Kosuth a liber. Šlachta uznávali iba politický národ maďarský, proti rušiteľovi týchto dôvodov – zakročenie násilím; pre obyvateľov Uhorska existuje len 1 vlasť a 1 jazyk
-Stadionova ústava (4.3.1849) – vyhlasovala jednotnosť ríše a Uhorsko za jej súčasť (prijatá za Fr.Jozefa)
-Po Stadionovej ústave – delegfácia predniesla panovníkovi slovenské požiadavky; uznať slovenský národ; zabezpečiť rovnoprávnosť, odstrániť maďarčinu ako úradnú reč
-Vláda neprijala návrh na oddelenie organizácie civilnej správy na Slovensku
-14.4.1849 – zvrhnutie Habsburgovcov z Uhorského snemu a vyhlásil aj samostatnosť Uhorska
-stanovisko vlády ďalej negatívne k slovenskej národnostnej otázke

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.