Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vznik Malej dohody

Zmyslom úzkej spolupráce ČSR, Rumunska, a Kráľovstva Srbov , Chorvátov, a Slovincov bolo vyplnenie určitého geopolitického vákua, ktoré vzniklo v strednej Európe po zániku Rakúska - Uhorska .

Medzinárodnoprávne tvorili základ spojeneckých zväzkov troch nástupníckych štátov zmluvy podpísané v rokoch 1920 – 1921.

A/ belehradská zmluva zo 14. augusta 1920, uzatvorená ČSR a Kráľovstvom Srbov, Chorvátov a Slovincov
B/ československo – rumunská zmluva z 23. apríla 1921, podpísaná v Bukurešti a
C/ zmluva medzi Rumunskom a juhoslovanským kráľovstvom zo 7. Júna 1921


Pre nový spojenecký zväzok sa zaužívalo označenie Malá dohoda. Jeho uzatvorenie všeobecne posilnilo medzinárodné postavenie zúčastnených štátov. Osobitne ich však mal chrániť proti možnému útoku zo strany Maďarov. Partnerom zaručovala pomoc aj v prípadoch konfliktu s inými štátmi.

Pre ČSR predstavovalo potencionálnu hrozbu predovšetkým Poľsko a neskôr aj Nemecko .Pre Rumunsko bolo nebezpečné predovšetkým sovietske Rusko , no tiež Bulharsko. Juhoslávia sa cítila ohrozená Talianskom a aj dočasne oslabeným Rakúskom.
Malá dohoda sa stala významným činiteľom európskej medzivojnovej politiky . Plnohodnotnú politickú a vojenskú spoluprácu však od začiatku brzdili ekonomické problémy prameniace predovšetkým zo zneužívania hospodárskej prevahy Československa. Neskoršie k nim pribudla prehlbujúca sa politická odlišnosť medzi Československom a ostatnými dvoma štátmi, v ktorých sa presadili autoritatívne fašizujúce režimy.

Malodohodové zväzky sa podarilo dočasne posilniť po Hitlerovom nástupe k moci. Pakt obnovoval zmluvy zo začiatku dvadsiatych rokov a vytváral spoločné politické orgány Malej dohody, akými boli stála rada a hospodárska rada.
23. apríla ČSR podpísala spojeneckú zmluvu s Rumunskom. Spojenecský zväzok ČSR, Kráľovská SHS a Rumunskas nazvaný Malá dohoda, dobudovala zmluva medzi Rumunskom a Kráľovskom SHS zo 17.6.1921. Zmluvné záväzky štátov Malej dohody sa obmedzili na boj proti maďarskému revizionizmu a pokusom o návrat Habsburgovco na trón (14.októbra 1920, 23. októbra 1921)


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk