referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lýdia
Piatok, 19. augusta 2022
Tresty a ochranné opatrenia
Dátum pridania: 06.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: janac1
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 583
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
OKOLNOSTI TRESTNÉHO ČINU
- súd pri ukladaní trestu prihliada na priťažujúce a poľahčujúce okolnosti prípadu
Priťažujúce okolnosti
- páchateľ spáchal trestný čin surovým spôsobom, zákerne
- páchateľ využil niečiu bezbrannosť
- páchateľ trestným činom spôsobil vyššiu škodu
Poľahčujúce okolnosti
- ak páchateľ spáchal trestný čin pod tlakom závislosti
- ak páchateľ pri objasňovaní trestnej činnosti napomáhal príslušným úradom
- ak páchateľ viedol pred spáchaním trestného činu riadny život

DRUHY TRESTOV
Trest odňatia slobody
- ukladá sa ak sa účel trestu nemôže dosiahnuť trestom na slobode
- ukladá sa najviac na 15rokov a vykonáva sa v nápravnovýchovných ústavoch v 3nápravných skupinách
- súd môže podmienečne odložiť výkon trestu odňatia slobody, neprevyšujúceho 2roky, pričom určí skúšobnú dobu 1-5rokov
Strata čestných titulov a vyznamenaní
- odsúdený stráca vyznamenania, čestné uznania ...
- súd ho môže uložiť vtedy, keď odsudzuje páchateľa za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest najmenej 2roky
Strata vojenskej hodnosti
- znižuje sa hodnosť na hodnosť vojaka
- ukladá sa ako vedľajší trest za takých istých podmienok ako pri strate čestných titulov a vyznamenaní
Zákaz činnosti
- znižuje sa na 1až10rokov
- len výnimočne sa uplatňuje ako samostatný trest
- napr. zákaz viesť motorové vozidlo
Prepadnutie majetku
- postihuje celý majetok alebo len jeho časť
- vlastníkovom majetku sa stáva štát
Peňažný trest
- vo výmere od 5.000do5.000.000,–
- súd ho ukladá ak páchateľ získal neoprávnený majetkový prospech
- náhradným trestom je trest odňatia slobody až na 5rokov
Prepadnutie veci
- ak ide o vec, ktorá bola použitá alebo určená na spáchanie trestného činu alebo ju páchateľ získal trestným činom
- vlastníkom veci sa stáva štát
Vyhostenie
- môže byť určené páchateľovi ktorý nie je občanom SR
Zákaz pobytu
- súd môže zakázať páchateľovi pobyt na určitom mieste
- nevzťahuje sa na miesto v ktorom má páchateľ trvalý pobyt

Doživotný trest odňatia slobody
- mimoriadny trest
- ukladá sa, ak stupeň nebezpečnosti činu je vysoký a nedá sa predpokladať, že by bolo možné páchateľa napraviť trestnom odňatia slobody do 15rokov

OCHRANNÉ OPATRENIA
1. ochranné liečenie
- ukladá sa chorým páchateľom, ak nie je pre nepríčetnosť trestne zodpovedný a jeho pobyt na slobode je nebezpečný
2. ochranné liečenie
- možno uložiť iba mladistvému
3. ak nebol určený trest prepadnutia veci, môže súd uložiť zabavenie veci

PODMIENEČNÉ PREPUSTENIE
- po výkone polovice trestu môže súd odsúdeného podmienečne prepustiť na slobodu
- ak pri výkone trestu preukázal polepšenie
- súd pritom určí skúšobnú lehotu 1-7rokov

ZÁNIK TRESTNOSTI
- dôvodmi sú:
Účinná ľútosť
- ak páchateľ dobrovoľne napravil následok trestného činu
- urobil o trestnom čine oznámenie
Premlčanie trestného konania
- ak uplynula premlčacia doba od 3-20rokov
Premlčanie výkonu trestu
- v lehote od 5do20rokov

Trest môže zaniknúť aj udelením milosti, amnestie alebo zahladením odsúdenia. Ak odsúdený pred odsúdením viedol riadny život. Ak bolo odsúdenie zahladené, hľadí sa na páchateľa ako keby nebol odsúdený.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.