referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sergej
Štvrtok, 22. októbra 2020
Charakteristika Národnej rady SR
Dátum pridania: 03.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Peneloppe
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 991
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 9.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 24m 0s
 
Kontrolná pôsobnosť

Svoju kontrolnú pôsobnosť uplatňuje predovšetkým voči vláde SR a jej členom.

1. Vyslovuje súhlas s Programovým vyhlásením vlády SR, ktorý je podmienkou ďalšej činnosti vlády a kontroluje jeho plnenie.
2. Schvaľuje štátny rozpočet a štátny záverečný účet.
3. Rokuje o dôvere vláde alebo jej členom.

Pôsobnosť v oblasti vnútornej a zahraničnej politiky

1. Dáva ústavným zákonom súhlas so zmenou štátnych hraníc.
2. Ústavným zákonom schvaľuje zmluvu o vstupe do štátneho zväzku SR s inými štátmi.
3. Uznáša sa o vypovedaní vojny. Ak je SR ohrozená, napadnutá alebvo ak to vyplýva zo záväzkov.
4. Vyslovuje súhlas na vyslanie ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky.

Kreačná pôsobnosť

Znamená právo vytvárať vlastné orgány, štátne orgány a spolupôsobiť pri tvorbe iných štátnych orgánov.

- volí a odvoláva v tajnom hlasovaní predsedu a podpredsedov národnej rady.
- zriaďuje a ruší svoje výbory, určuje ich počty, volí a odvoláva ich členov.
- Národná rada volí a odvoláva iných funkcionárov ak to ustanoví súd.
- Volí kandidátov na sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a generálneho prokuratóra Slovenskej republiky.

3.Kapitola: Organizácia činnosti Národnej rady Slovenskej republiky

Činnosť národnej rady riadi a organizuje jej predseda a podpredsedovia. Národná rada zasadá stále. Jej zasadanie sa končí uplynutím volebného obdobia alevo rozpustením. Národná rada môže uznesením prerušiť zasadanie, nesmie však prekročiť dobu štyroch mesiacov.

Osobitné miesto má ustanovujúca schôdza. Tú zvoláva prezident Slovenskej republiky, tak aby sa uskutočnila do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov volieb. Na tejto schôdzi volí rada overovateľov, predsedu a podpredsedov, zriaďuje svoje výbory.

Rokovacími dňami schôdze národnej rady sú spravidla utorok až piatok. Schôdze národnej rady sú verejné. Neverejné iba vtedy, ak je predmetom schôdze štátne, obchodné alebo služobné tajomstvo.

-národná rada je schopná znášať sa iba vtedy, ak je v rokovacej sále prítomná a hlasujúca nadpočetná väčšina, teda 76 poslancov. Na prijatie platného uznesenia je potrebný súhlas 39 poslancov.
-pri vyslovení nedôvery vláde musí byť súhlas 76 poslancov
-na prijatie ústavy je potrebná trojpätinová kvalifikovaná väčšina – 90 poslancov.
-rokovanie nemožno začať, ak poslancom najneskoršie do 24 hodín neboli odovzdané všetky písomné materiály.

4.Kapitola: Organizačná štruktúra

Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky je štátna rozpočtová organizácia. Plní odborné, organizačné a technické úlohy spojené so zabezpečovaním činnosti Národnej rady Slovenskej republiky, jej výborov a komisií. Plní aj úlohy, ktoré pre ňu vyplývajú z iných právnych predpisov. (právno-pracovné vzťahy, zmluvy, štátny rozpočet).

Kanceláriu Národnej rady Slovenskej republiky riadi a v jej mene vystupuje vedúci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.

Zamestnanci Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky sú v pracovnom pomere s Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky, pracovný pomer s nimi uzatvára a rozväzuje vedúci kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.

Organizačná schéma (platná od 26. 2. 2007)
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: www.nrsr.sk
Súvisiace linky
Galéria k článku [4]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.