referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sergej
Štvrtok, 22. októbra 2020
Charakteristika Národnej rady SR
Dátum pridania: 03.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Peneloppe
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 991
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 9.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 24m 0s
 
6.Kapitola: Podpredsedovia NR SR

-riadia a organizujú úseky činnosti národnej rady podľa poverenia predsedom národnej rady
-zastupujú predsedu národnej rady v určenom poradí

Judr. Miroslav Číž                 RNDr. Anna Belousovová
Kandidoval za: SMER-SD       Kandidovala za: SNS

JUDr. Viliam Veteška             Ing. Milan Hort
Kandidoval za: HZDS- ĽS       Kandidoval za: SDKÚ-DS

7.Kapitola: Poslanci

Postavenie a právomoci poslancov

Poslanci národnej rady sú volení zástupcovia občanmi Slovenskej republiky a nie sú viazaní príkazmi. Za poslanca možno zvoliť občana, ktorý má volebné právo, dosiahol vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti pri zvolení. Potom sa ujíma svojej funkcie a mandátu zložením sľubu. Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou má za následok stratu mandátu.

Funkcia poslanca je nezlučiteľná s funkciou prezidenta republiky, sudcu, prokurátora, verejného ochráncu práv, príslušníka ozbrojených síl alebo príslušníka ozbrojeného zboru. Ak bol poslanec vymenený za člena vlády, štátneho tajomníka..., jeho mandát počas výkone tejto funkcie nezaniká, iba sa neuplatňuje a na jeho miesto nastupuje náhradník.

Základné práva poslanca

-právo zákonodarnej iniciatívy
-právo klásť otázky členom vlády
-právo zúčastňovať sa na rokovaniach národnej rady a orgánov, do korých bol zvolený a hlasovať na nich
-právo voliť a byť volený

Za hlasovaniev národnej rade alebo jej výboroch poslanca nemožno stíhať, a to ani pri zániku jeho mandátu. Za výroky prednesené v národnej rade poslanec podlieha len disciplinárnej právomoci národnej rady. Ak národná rada súhlas odoprie, trestné stíhanie alebo vzatie do väzby je počas trvania poslaneckého mandátu vylúčené. Poslanec sa môže svojej funkcie vzdať. Jeho mandát zanikne dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol poslanec postihnutý.

Poslancovi národnej rady patrí plat vo výške trojnásobku priemerného mesačného platu pracovníka. Plat mu patrí i päť mesiacov po zániku jeho poslaneckého mandátu. Ak by k tomu došlo. Za vykonávanie zákonom určených funkcií v národnej rade a jej orgánoch patrí poslancovi funkčný príplatok a paušálne náhrady vo výške, ktorú stanovuje národná rada uznesením.

Na zabezpečenie výkonu poslaneckého mandátu si poslanec zriaďuje primerane vybavenú kanceláriu. Na výkon odborných a administratívnych činností poskytuje národná rada poslancovi asistenta. Kancelária národnej rady platí výdavky na prevádzku kancelárie a odmenu asistenta.

Ak sa poslanec nezúčastní najmenej dvoch rokovacích dní, bez pádneho dôvodu, stráca nárok na polovicu platu, polovicu funkčného príplatku a polovicu paušálnych náhrad. Ak sa bez udania dôvodu nezúčastní štyroch rokovacích dní národnej rady alebo výborov, stráca nárok na plat, funkčný príplatok i paušálne náhrady, ktoré by mu patrili inak na nasledujúci mesiac.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Zdroje: www.nrsr.sk
Súvisiace linky
Galéria k článku [4]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.