referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eugen
Pondelok, 18. novembra 2019
Systém kontroly v Slovenskej republike
Dátum pridania: 02.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: heni
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 550
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 19.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 32m 0s
Pomalé čítanie: 48m 0s
 
Petície, sťažnosti, oznámenia v rokoch 1993-1999

Rok podania     celkom     z celkového počtu podaní:

1993                2 920                    152 325
1994                2 530                      41 696
1995                4 618                    102 688
1996                7 991                2 2802 827
1997              60 688*                    271 678
1998                5 275                    212 515
1999               28 873             4 47324 400

Pozn.: * Uvedený počet všetkých podaní v roku 1997 zahŕňa 57 013 sťažností podaných formou hromadnej sťažnosti. Protestná akcia, ktorou sa občania obrátili na predsedu vlády, sa týkala vydávania vysvedčení v štátnom jazyku žiakom navštevujúcim školy s vyučovacím jazykom maďarským a tiež v nadväznosti na návrh školského zákona.

Zdroj: Správy o vybavovaní petícií a sťažností, Úrad vlády SR.

Z hľadiska obsahového zamerania sa sťažnosti najviac týkali nekonania orgánov štátnej správy a ich hospodárenia s finančnými prostriedkami. Vecné zameranie z hľadiska jednotlivých odborov verejnej správy smerovalo hlavne do oblasti sociálnej problematiky, samospráv, pôdohospodárstva, financií, verejného obstarávania, dopravy a privatizácie.

Najviac oprávnených sťažností v pôsobnosti ministerstiev dostali na Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR - 1 161, z celkového počtu 2 997 sťažností. Predmetom oprávnených sťažností bolo správanie zamestnancov pôšt, ŽSR, vodičov SAD, kultúra cestovania na ŽSR, nedodržanie cestovného poriadku, nepriznanie zľavy a pod. V pôsobnosti ministerstva zdravotníctva bolo oprávnených 526 zo 1 841 sťažností. Tie sa týkali najmä liečebných postupov lekárov, neoprávneného inkasovania platieb za lieky a hospodárenia v zdravotníckych zariadeniach. Na rezort ministerstva vnútra bolo podaných 507 opodstatnených sťažností z celkovo najvyššieho počtu podaných sťažností 3 644. Sťažnosti boli zamerané na postupy policajného orgánu (nečinnosť policajtov, ich nevhodné konanie a správanie), postupy zamestnancov štátnej správy a samosprávy, hospodárenie s majetkom a správne konanie. Pri preukázaní opodstatnenosti sťažnosti sa na nápravu prijímajú opatrenia.

Zdokonalenie možností verejnosti poukazovať na nesprávne postupy a správanie pracovníkov verejnej správy a žiadať o prešetrenie oznámených javov prinieslo aj prijatie novely zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, v znení zákona č. 242/1998 Z. z. Pozitívnym praktickým efektom obidvoch vyššie uvedených zákonov je ich vypovedacia schopnosť o spokojnosti verejnosti z pohľadu spätnej väzby - na základe počtu i vecného zamerania sťažností a petícií je možné indikovať nevhodné a neetické správanie verejných zamestnancov a identifikovať tak najslabšie články štátneho aparátu.

OBČAN A SYSTÉM KONTROLY

Do systému kontroly má možnosť vstúpiť aj občan, napríklad prostredníctvom podávania sťažnosti. Vo väzbe na sťažnosť je potrebné preskúmanie rozhodnutí orgánov verejnej správy a prípadné vyvodenie zodpovednosti a nápravných opatrení.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Galéria k článku [1]
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.