referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristián
Utorok, 19. októbra 2021
Obchodné právo
Dátum pridania: 02.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: heni
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 919
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 19m 20s
Pomalé čítanie: 29m 0s
 
Obchodné právo (Základná charakteristika)

Obchodné právo je osobitná časť súkromného práva; súhrn právnych noriem upravujúcich právne postavenie podnikateľov a vzťahy, do ktorých podnikatelia navzájom vstupujú pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti. Obchodné právo je súbor predpisov upravujúcich postavenie podnikateľov, obchodné zaväzkové vzťahy, ako aj niektoré vzťahy súvisiace s podnikaním.

Obchodné právo:

- odvetvie práva, ktoré je súčasťou systému práva - právneho poriadku Slovenskej republiky
- obchodné právo hmotné - normy hmotného práva určujú, aké práva a povinnosti majú ich adresáti
- obchodné právo procesné - procesnoprávne normy určujú, akou formou môžu byť práva uplatnené (hovoríme im aj procedurálne pravidlá)

Základné právne predpisy pre Obchodné právo

- Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
- Zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
- Zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
- Zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov
- Zák. č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov

Predmet a systém obchodného práva

- kodifikované právne odvetvie (ako písané právo)
- Obchodný zákonník - základný právny predpis obchodného práva (Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov)

Podľa § 1 Obchodného zákonníka tento zákon upravuje:

- postavenie podnikateľov
- obchodné záväzkové vzťahy
- niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním

Ustanovenie § 1 vyjadruje pramene slovenského obchodného práva a ich hierarchiu.

Pramene obchodného práva

- Primárnym prameňom obchodného práva je Obchodný zákonník
- Sekundárnym prameňom obchodného práva - Občiansky zákonník a ďalšie predpisy občianskeho práva (ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa Obchodného zákonníka alebo iného predpisu obchodného práva)
- Terciálnym prameňom obchodného práva - obchodné zvyklosti (uplatnia sa vtedy, ak konkrétnu otázku nemožno riešiť ani v zmysle uvedenej postupnosti (Obchodný zákonník, predpisy občianskeho práva)

Zásady obchodného práva - použitie

- ak sa riešenie nenájde ani na základe použitia obchodných zvyklostí,
- ak obchodné zvyklosti pre konkrétny prípad neexistujú,
- treba hľadať riešenie na základe aplikácie zásad Obchodného zákonníka a posúdiť konkrétnu vec podľa týchto zásad
- zásada zmluvnej voľnosti
- zásada rovnosti účastníkov právnych vzťahov
- zásada záväznosti zmlúv a iných dokladov - pacta sunt servanda
- zásada slobody podnikania
- zásada ochrany minoritných akcionárov
- zásada poctivého obchodného styku
- zásada ochrany dobrej viery tretích osôb – bona fide (v dobrej viere)
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.