referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Demeter
Utorok, 26. októbra 2021
Obchodné právo
Dátum pridania: 02.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: heni
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 919
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 19m 20s
Pomalé čítanie: 29m 0s
 
Základné pojmy obchodného práva

- podnikanie
- podnikateľ
- sídlo a miesto podnikania
- povinnosť podnikateľa uvádzať relevantné údaje na obchodných dokumentoch
- obchodný dokument
- obchodná listina
- pojem podnik
- zložky podnikania

Podnikanie (§ 2) - znaky:

- sústavná činnosť
- vykonávaná samostatne podnikateľom
- vo vlastnom mene
- na vlastnú zodpovednosť
- za účelom dosiahnutia zisku

Hlavný dôraz pri podnikaní spočíva:

- Na konaní vo vlastnom mene
- Na podnikaní na vlastný účet
- Na podnikaní za účelom získania zisku

Podnikateľ (§ 2 ods. 2)

Podnikateľom podľa tohto zákona je:

- osoba zapísaná v obchodnom registri,
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
- fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

Podnikateľ (§ 2 ods. 2)

- Fyzická osoba (slovenská/zahraničná)
- Právnická osoba (slovenská/zahraničná)

Sídlo právnickej osoby (§2 ods. 3)

Sídlom právnickej osoby a miestom podnikania fyzickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo alebo miesto podnikania zapísaná:

- v obchodnom registri
- alebo živnostenskom registri,
- alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom

Adresa (§ 2 ods. 4)

Adresou sa rozumie:

- názov obce s uvedením jej poštového smerovacieho čísla,
- názov ulice alebo iného verejného priestranstva
- orientačné číslo, prípadne súpisné číslo, ak sa obec nečlení na ulice

Bydlisko fyzickej osoby (§ 2 ods. 5)

- Bydliskom fyzickej osoby sa rozumie adresa jej trvalého pobytu podľa osobitného predpisu

Povinnosť podnikateľa uvádzať relevantné údaje na obchodných dokumentoch (§ 3a)

Každý podnikateľ je povinný na svojich obchodných listoch a objednávkach vyhotovených v písomnej alebo elektronickej forme uvádzať:

- obchodné meno,
- sídlo alebo miesto podnikania,
- právnu formu právnickej osoby a identifikačné číslo, ak je pridelené
- podnikatelia zapísaní v obchodnom registri alebo v inej evidencii podnikateľov uvádzajú aj označenie registra, ktorý podnikateľa zapísal, a číslo zápisu
- ak podnikateľ na svojich obchodných dokumentoch uvádza výšku základného imania, musí uviesť aj rozsah jeho splatenia.
-  Údaje podľa odseku 1 je podnikateľ povinný uvádzať aj v písomnom úradnom styku
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.