referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Utorok, 30. novembra 2021
Obchodné právo
Dátum pridania: 02.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: heni
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 919
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 19m 20s
Pomalé čítanie: 29m 0s
 
Neoprávnené používanie obchodného mena (§ 12)

Koho práva boli dotknuté neoprávneným používaním obchodného mena:

- môže sa proti neoprávnenému užívateľovi domáhať, aby sa takého konania zdržal a odstránil závadný stav.
- ďalej môže požadovať vydanie bezdôvodného obohatenia a primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch

Druhy žalôb:

- Zdržovacia
- Odstraňovacia
- Požiadavka primeraného zadosťučinenia
- Uplatnenie požiadavky na náhradu škody

Obchodné tajomstvo (§ 17 - § 20)

Tvoria ho všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu. Nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle podnikateľa utajené a podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje.

Za obchodné tajomstvo nemožno považovať akékoľvek skutočnosti, ktoré majú byť utajované, iba skutočnosti kvalifikované, t.j. také, ktoré napĺňajú všetky pojmové znaky obchodného tajomstva, uvedené v § 17

Obchodné tajomstvo

- Vzťahuje sa len na podnikanie
- Patrí medzi nehmotné zložky podnikania
- Resp. je súčasťou obchodného majetku

Právo na obchodné tajomstvo

- Je právom absolútnym, t.j pôsobí proti všetkým – podobne ako vlastnícke právo, právo na obchodné meno, patentové právo a pod.
- Vzniká neformálne, bez nejakej registrácie
- Trvá, pokiaľ trvajú skutočnosti uvedené v § 17 (pojmové znaky obch. tajomstva)

Právo na ochranu obchodného tajomstva

- Prislúcha nielen pri porušení, ale i pri ohrození práva na obchodné tajomstvo
- Ochrana sa vzťahuje k absolútnemu právu
- Ide o nárok:

- Zdržovací
- Odstraňovací
- Na náhradu škody
- Na vydanie bezdôvodného obohatenia
- Na uverejnenie rozsudku na náklady strany, ktorá neuspela v spore
- Ochrana sa uskutočňuje pred súdom

Nekalá súťaž (§ 44 a nasl.)

Každé konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže, je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom a sa zakazuje

Dobré mravy súťaže

Nie sú v našom právnom poriadku novým pojmom; poznáme ho ešte z obdobia prvej republiky. Sú to všetky zásady regulujúce hospodársku činnosť vôbec, zodpovedajúce mravnému náhľadu a predstavám o slušnosti osôb na tejto činnosti zúčastnených a starostlivo uvažujúcich. Pojem dobré mravy nie je statický, neustále sa vyvíja v súvislosti s vývojom spoločnosti

Nekalou súťažou je najmä:

- klamlivá reklama,
- klamlivé označovanie tovaru a služieb,
- vyvolávanie nebezpečenstva zámeny,
- parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa,
- podplácanie,
- zľahčovanie,
- porušovanie obchodného tajomstva,
- ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia
 
späť späť   5  |  6  |   7  |  8  |  9    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.