referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Timotej
Pondelok, 24. januára 2022
Obchodné právo
Dátum pridania: 02.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: heni
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 919
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 19m 20s
Pomalé čítanie: 29m 0s
 
Vyvolanie nebezpečenstva zámeny

Rozumieme tým tri okruhy konaní:

- Použitie obchodného mena alebo osobitného označenia podniku, ktoré používa právom iný užívateľ/podnikateľ
- Použitie osobitných označení podniku, alebo označení resp. úpravy výrobkov, výkonov alebo obchodných materiálov podniku, ktoré v zákazníckych kruhoch platia pre určitý podnik alebo závod za príznačné (napr. obaly)
- Napodobenie cudzích výrobkov, ich obalov alebo výkonov, ibaže by išlo o napodobenie v prvkoch, ktoré sú už z povahy výrobku funkčne, technicky alebo esteticky predurčené a napodobňovateľ urobil všetky opatrenia, ktoré od neho možno požadovať, aby nebezpečenstvo zámeny vylúčil alebo aspoň podstatne obmedzil.

Parazitovanie na povesti (§ 48)

- využívanie povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa s dobrou povesťou (goodwill) s cieľom získať pre výsledky vlastného alebo cudzieho podnikania prospech, ktorý by súťažiteľ inak nedosiahol
- Parazitovanie na povesti môže mať napr. podobu reklamného materiálu stavebnej firmy, ktorá sa chce presadiť na trhu stavebných prác tým, že v reklame uverejňuje fotografie stavieb, ktoré však sama nepostavila a ani sa na ich realizácii nepodieľala

Podplácanie § 49

- Konanie, ktorým súťažiteľ osobe, ktorá je členom štatutárneho alebo iného orgánu iného súťažiteľa alebo je v pracovnom alebo inom obdobnom pomere k inému súťažiteľovi, priamo alebo nepriamo ponúkne, sľúbi alebo poskytne akýkoľvek prospech za tým účelom, aby jej nekalým postupom docielil na úkor iných súťažiteľov pre seba alebo iného súťažiteľa prednosť alebo inú neoprávnenú výhodu v súťaži, alebo takáto osoba priamo alebo nepriamo žiada, dá si sľúbiť alebo prijme za rovnakým účelom akýkoľvek prospech

Zľahčovanie (§ 50)

Je konanie, ktorým súťažiteľ uvedie alebo rozširuje o pomeroch, výrobkoch alebo výkonoch iného súťažiteľa nepravdivé údaje spôsobilé tomuto súťažiteľovi privodiť ujmu

- Nekalou súťažou však nie je, ak takéto údaje uviedol v porovnávacej reklame

Ochrana proti nekalej súťaži (§ 53 a nasl. Obchodného zákonníka)

Na ochranu proti nekalej súťaži sú legitimovaní iba:

- súťažitelia (osoby, ktoré sú súťažiteľmi podľa § 41 ObchZ
- Právnické osoby oprávnené chrániť záujmy súťažiteľov
- Právnické osoby oprávnené chrániť záujmy spotrebiteľov
- Iné osoby, nekalou súťažou vo svojich právach dotknuté, sa môžu domáhať svojho práva podľa iných ustanovení súkromného práva (napr. Občianskeho zákonníka)

Základným právom oprávneného subjektu je právo, aby sa rušiteľ:

- zdržal inkriminovaného konania
- a aby odstránil závadný stav
 
späť späť   5  |  6  |  7  |  8  |   9   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.