Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Uznanie dlhu

Podpísaný Jozef Piško, bytom v Klátovej Novej Vsi 11 vyhlasujem, že som si dnes požičal od Michala Majaračku, bytom Klátová Nová Ves, Mandarínkovomalinová 580, 20 000,- Sk, slovom dvadsaťtisíc slovenských korún.

Zaväzujem sa dlžnú sumu aj s úrokom 12 % splatiť za 21 mesiacov v pravidelných mesačných splátkach po 1000,- Sk.

Klátová Nová Ves 28. decembra 2006

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk