referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Piatok, 1. decembra 2023
Autorské práva
Dátum pridania: 27.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jojko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 494
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
S rozmáhajúcim sa význam výpočtová technika, programové vybavenie PC a počítačové dáta v praxi narastá i počet pokusov o ich zneužitie, ktoré často hraničia so zákonom. Jedná sa buď o vedomé cielené zneužívanie alebo o prejave nevedomosti či nedbalosti. Používateľ výpočtovej techniky by mal mať základné vedomosti o právnej stránke využívania softwéru. Toto nelegálne zneužívanie chránia autorské práva.

Autorské právo je právo autora rozhodovať o vlastnom diele. Je garantované zákonmi krajiny, v ktorej bolo dielo vydané, resp. ktorej národnosti je autor.

Medzinárodné dodržiavanie autorských práv je upravené medzinárodnými zmluvami. Autorské práva je možné vzťahovať len na diela. Autorské právo na dielo vzniká okamihom, keď je dielo vyjadrené v podobe vnímateľnej zmyslami. Od tohoto okamihu má autor právo pomenovať svoje dielo a prípadne ho označiť medzinárodným symbolom © a s pripojením mena nositeľa autorských práv a s uvedení roku prvého uverejnenia. K použitiu symbolu nie je potrebná žiadna registrácia. Autorské právo má autor bez ohľadu na to, či svoje dielo označí týmto symbolom. Autor má právo na ochranu svojho autorstva, právo rozmnožovať dielo, dostávať odmenu za každé použitie diela, bez súhlasu autora sa dielo nesmie používať. Autor môže previesť na inú osobu právo používať dielo, nemôže sa však svojich autorských práv zriecť. Autorské právo trvá po celý život autora a 70 rokov po jeho smrti. Po smrti autora prechádzajú práva na dedičov.

Štátne údaje BSA – bussines software aliance - o rozsahu zneužívania softwaru vo svete sú alarmaujúce. Čo súvisí zo značnými stratami. V roku 1988 v USA bola založená BSA. BSA je nadnárodné združenie svetoznámych vývojárských a výrobných spoločností s cieľom ochrany autorských práv jednotlivých členov združenia a presadzovanie spoločných záujmov. Predmetom činnosti BSA je podpora a presadzovanie legálneho používania softvéru, najmä prostredníctvom silnej právnej ochrany.

Počítačový program je pri splnení určitých podmienok považovaný za výsledok tvorivej činnosti autora, tj. autorské dielo, a tým sa stáva predmetom zákona o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach = autorský zákon. V zmysle tohoto zákona je možné dané dielo používať a využívať iba výhradne so súhlasom autora, teda držiteľa autorských práv. Spôsob a rozsah využitia diela vymedzuje autor zmluvou.

Softvérový produkt je takisto chránený autorskými zákonmi. Softvéroví produkt sa nepredáva, iba sa udeľuje licencia na jeho používanie.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.