referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Akty Rýnskeho spolku
Dátum pridania: 18.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: takko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 710
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
Dokument číslo 43.

Úlohy:

1.Aký bol vzťah Rýnskeho spolku k svätej ríši rímskej národa nemeckého?
2.Za akej historickej situácie vznikol rýnsky spolok a do kedy existoval?
3.Aký bol vzťah Rýnskeho spolku k cisárovi Francúzov?
4.Bol spolok naozaj konfederáciou? Áno/Nie? Vyargumentujte!
5.Podrobne vyložte(interpretácia práva), každý v úryvku uvedený článok? Odpovedzte pritom na dva aspekty týchto článkov:

A) Prečo- takáto úprava?
B)aký mal význam a dôsledky?
C)Čo uvedená úprava znamenala?

Vypracovanie:

1)V roku 1806 nastalo úplné oddelenie a neplatnosť zákonov Svätej ríše rímskej v Rýnskom spolku. Pretože v roku 1806 sa rakúsky cisár vzdal titulu Nemeckého cisára. Svätá ríša rímska bola prekážkou rozvoja kapitalizmu.

2)Víťazný Napoleon spojil viaceré feudálne kniežactvá a zjednotil ich v Rýnskom spolku. Trval do roku 1813 do bitky národov pri Lipsku.

3)Rýnsky spolok stál pod protektorátom Napoleona (francúzskeho cisára). Rýnsky spolok robí všetko pod správou Francúzska a môže od neho žiadať hospodársku pomoc.

4)Áno, Rýnsky spolok bol naozaj konfederáciou, v oboch krajinách bola suverenita zachovaná. Spolok tvorili dve kúrie inak boli štáty nezávislé.

5)

Nemecký spolok

Dokument číslo 44.

Úlohy:

1. Akú právnu povahu mal Nemecký spolok- podľa týchto akto? Išlo o medzinárodno právnu alianciu- štátoprávny zväzok (resp. zväzok štátov) alebo iné spojenie? Bola táto forma iná ako v roku 1804- keď bol Rýnsky spolok konfederáciou?
2. Aké boli rozdiely medzi Nemeckým spolkom a Rýnskym spolkom z roku 1806? Uveďte všetky aspekty.
3. Akými organmi spolku bol: A) spolkové zhromaždenie?
B) plénum spolku?
4. Platila zásada rovnosti členov spolku?
5. Čo znamenal prívlastok- zaviesť ,,STAVOVSKÚ“ ústavu? Bola to už ústava novoveku- rovnosti všetkých občanov pred zákonom?

Vypracovanie:

1)Nemecký spolok bol spolok štátov. Rýnsky spolok- Nemecký spolok nie je konfederácia, nemôže z neho nikto vystúpiť, voľne ho opustiť- to bol krok späť. Prijatá bola stavovská ústava (naspäť k feudalizmu).Spoločné mali len udržiavanie pokoja.

2) Rýnsky spolok- kniežatstvá a kráľovstvá, spojenie proti Francúzom. Nemecký spolok- Kniežatstvá a mestá, udržanie nezávislosti a neporušiteľnosti.

3)A) spolkové zhromaždenie- výkonný orgán
B) plénum spolku- zákonodarný orgán

4)Zásada rovnosti členov spolku neplatila, hlasy boli rozdelené na územnom princípe.

5)Moc patrí hlave štátu- kniežaťu. Lepšie postavenie majú stavy no nezaručuje sa rovnosť všetkých občanov pred zákonom.

Ústava Nemeckej ríše

Dokument číslo 46.

Úlohy:

1.Severonemecký spolok- čo to bolo, kedy, aký mal charakter a aký mal vzťah ku vzniku Nemeckej ríše?
2.Akou formou spojenia štátov bola podľa ústavy nemecká ríša?
3.Mala Ríša (spolok) povahu len združenia, alebo išlo o štát so všetkými atribútmi štátu?
4.Vysvetlite článok 4.
5.Ktoré boli orgány Nemeckej ríše podľa ústavy?
6.Akým orgánom bola Spolková rada (ako sa vytvárala), aké mala právomoci v zákonodarstve pri prijímaní ústavných zmien?
7.Vysvetlite článok 19 Ústavy. Aké bolo postavenie krajín v Ríši?

Vypracovanie:

1)Štáty, ktoré patrili do Severonemeckého spolku tvoria jadro nemeckej ríše. Severonemecký spolok vznikol v roku 1867, a ústava vstúpila do platnosti v roku 13. 7.
1870.

2)Je to štát, ktorý sa delí na 25 menších štátov.

3)Išlo o štát , v článku 3 sa hovorí o spoločnom občianstve.

4)Vymedzenie kompetencie ríšskeho zákonodarstva.

5)Spolková rada a ríšsky snem

6)Spolková rada má zákonodarnú a výkonnú moc. Prusko malo 17 hlasov a ostatné štáty 41 hlasov. Spolkovú radu tvorili zástupcovia vlád, dávala návrhy zákonov a mala na starosti odsúhlasenie vojny.

7)Členovia spolku boli povinní dodržiavať ústavné povinnosti voči spolku. Mohli byť k tomu prinútení formou exekúcie, ktorá im hrozila, a na ktorej sa uznášala spolková rada. Vykonával ju cisár.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.