referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Piatok, 1. decembra 2023
Európsky súdny dvor
Dátum pridania: 18.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: takko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 549
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 3.02 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
Dodžiavanie práva EÚ je zabezpečované pomocou celej sústavy súdov. Súdny dvor ES a asistujúci Súd prvého stupňa sú vrcholom tejto sústavy, v ktorej pri reálnom presadzovaní princípov práva EÚ majú svoje miesto tiež súdy v členských štátoch Spoločenstva. Funkčnosť tohto zložitého systému, ktorý sa v súčasnosti skladá zo súdneho dvora ES, súdu prvého stupňa a 25 národných súdnych sústav, je zaistená jednak zásadami prednosti a priameho účinku práva EÚ, ale tiež deľbou súdnych prípadov. Všetky spory, ktoré sa dotýkajú práva EÚ sú rozdeľované v rámci tejto sústavy podľa charakteru prerokovávaného prípadu a podávateľa žaloby. Všeobecný právny základ Súdneho dvora ES a Súdu prvého stupňa je vymedzený v ustanoveniach článkov 220 až 245 Zmluvy o ES.

Súdny dvor označovaný aj ako Európsky súdny dvor patrí k hlavným orgánom ES/EÚ, ktorého hlavnou úlohou je zabezpečiť dodržiavanie práva pri výklade a aplikácii zmlúv zakladajúcich Spoločenstvá a EÚ. Rozsah úlohy SD je vymedzený obsahom primárneho a sekundárneho práva ES a EÚ. Základmi tohto systému sú ústavné princípy spoločné členským štátom, zakotvené v článku 6 Zmluvy o EÚ v nicejskom znení - princíp slobody, demokracie, rešpektovanie ľudských práv a právneho štátu. Ich výklad obsahuje rozsiahla judikatúra Súdneho dvora ES založená na axióme: "právo prevláda nad akoukoľvek inou úvahou.“

Súdny dvor má zabezpečiť dodržiavanie práva a aplikáciu aktov orgánmi a inštitúciami ES/EÚ, ich zamestnancami, orgánmi členských štátov, ale aj fyzickými a právnickými osobami, na ktoré sa právne normy a akty vzťahujú. Túto úlohu plní SD najmä vydávaním rozsudkov v konkrétnych prípadoch, v ktorých interpretuje zmluvné ustanovenia, rozhoduje o platnosti a pravidlách aplikácie aktov EÚ v členských štátoch, o súlade aktov vydávaných orgánmi a inštitúciami EÚ so zmluvnými ustanoveniami a so všeobecnými právnymi princípmi a o predložených žalobách.

Na základe rozhodnutia Rady EÚ bol založený Súd prvého stupňa (SPS), ktorý prevzal od 1. novembra 1989 prerokúvanie administratívnych sporov a menej zložitých prípadov, aby odbremenil Súdny dvor.

Organizáciu, zloženie Súdneho dvora a Súdu prvého stupňa a konanie pred ním upravuje štatút Súdneho dvora a rokovacie poriadky SD a SPS.

Právomoci a postavenie Súdneho dvora ES sú vymedzené ustanoveniami článkov 220 až 245 Zmluvy o ES a protokolom o štatúte Súdneho dvora ES. Súdny dvor ES vzhľadom na svoje postavenie a právomoci, ktoré mu priznáva Zmluva o ES, vystupuje aj ako ústavný súd, správny súd, občiansky súd, strážca zákonnosti a arbitrážny súd.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.