referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Magdaléna
Pondelok, 22. júla 2024
Ochrana spotrebitela
Dátum pridania: 13.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mimka18
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 583
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
Európska únia sformulovala v politike ochrany a informovaní spotrebiteľa 5 základných práv spotrebiteľa. Deklarovala ich už v roku 1975 v Prvom programe o politike ochrany a informovaní spotrebiteľa Rada Európskeho hospodárskeho spoločenstva(EHS):

1.PRÁVO NA OCHRANU ZDRAVIA A BEZPEČNOSTI SPOTREBITEĽA.
2.PRÁVO NA OCHRANU HOSPODÁRSKYCH ZÁUJMOV SPOTREBITEĽA.
3.PRÁVO NA NÁHRADU UTRPENÝCH ŠKôD.
4.PRÁVO NA INFORMOVANOSŤ A OSVETU.
5.PRÁVO NA KOLEKTÍVNE ZASTUPOVANIE ZÁUJMOV SÚVISIACICH S OCHRANOU SPOTREBITEĽA.

Z uvedených práv vyplývalo, že program sociálnej ochrany spotrebiteľa siahal za hranice zabezpečenia jednotného vnútorného trhu. V dôsledku tohto trendu sa začala objavovať potreba riešenia protichodných požiadaviek presadzovaných v činnosti Spoločenstva-OTVORENOSŤ TRHU A OCHRANU SPOTREBITEĽOV. Kontradiktórnosť je teraz vyriešená tak, že ochrana spotrebiteľa sa formuluje ako samostatná politika vlastná Spoločenstvu ako celku, ktoré má za úlohu monitorovať politiku členských štátov.

SOI

-orgán štátnej správy. Podľa zákona o štátnej kontrole je všobecným orgánom trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu. Touto právnou úpravou boli Slovenskej obchodnej inšpekcii od 1. 4. 2002 formulované nové kompetencie v súlade so záväzkami Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii, vyjadrenými v Národnom programe pre prijatie acquis communataire, ako primárneho podkladu v príprave na rokovanie o vstupe SR DO EÚ. Zmena nastala od 1. 4. 2002, že nebude SOI vykonáavať dozor nad bezpečnosťou a zdravotnou neškodnosťou potravín, kozmetických prípravkov a tabakových výrobkov. Svoju činnosť sústredí na fyzické a právnické osoby, ktoré predávajú alebo dodávajú na trh výrobky priemyselného charakteru a poskytujú služby.

Zákon vymedzuje SOI nielen práva a povinnosti všeobecne, ale najmä vo vzťahu k osobitným predpisom upravujúcim otázky ochrany spotrebiteľa. Je koncipovaný tak, aby pokrýval výkon kontroly pri aplikácií všetkých právnych predpisov podľa ktorých vykonáava SOI kontrolu, dozor a dohľad na vnútornom trhu. Základnou úlohou SOI je kontrola predaja výrobkov a poskytovania služieb spotrebiteľom na vnútornom trhu. Pri plnení tejto úlohy presadzuje u všetkých subjektov na vnútornom trhu dodržiavanie platných právnych predpisov pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb. Vrámci tejto činnosti sa štátnou kontrolou na vnútornom trhu zisťujú ich rozhodujúce vlastnosti, predovšetkým bezpečnosť a ich kvalita, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z dekláracie výrobcu. Vo svojej kontrolnej a rozhodovacej činnosti je SOI nezávislá, čo ju kvalitatívne posúva do pozície objektívneho a nezávislého kontrolného orgánu. Člení sa na ústredný inšpektorát SOI so sídlom v Bratislave a jemu podriadené inšpektoráty SOI, ktorých sídla a územná pôsobnosť zostáva zachovaná a je zhodná so súčasným územnosprávnym členením štátu, a to:

INŠPEKTORÁT SO SÍDLOM:

v Bratislave pre bratislavský kraj
v Trnave pre trnavský kraj
v Nitre pre nitrianský kraj
v Žiline pre žilinský kraj
v B.Bystrici pre B.Bystrický kraj
v Prešove pre prešovský kraj
v Košiciach pre košický kraj
 
Podobné referáty
Ochrana spotrebiteľa GYM 2.9532 1238 slov
Ochrana spotrebiteľa GYM 2.9320 351 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.