Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Organizačná zložka podniku, prevádzkareň živnostníka

Odštepný závod – je organizačná zložka podniku, ktorá je zapísaná v obchodnom registri . Pri jeho prevádzkovaní sa používa obchodné meno podnikateľa s dodatkom, že ide o odštepný závod. Podobné postavenie má aj iná organizačná zložka, ak zákon ustanovuje, že sa zapisuje do obch. registra.

Prevádzkareň – je priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť. Musí byť označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk