referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Blažena
Utorok, 11. mája 2021
Ústavodarná pôsobnosť NR SR
Dátum pridania: 18.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: portos321
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 905
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 14.7
Priemerná známka: 3.02 Rýchle čítanie: 24m 30s
Pomalé čítanie: 36m 45s
 
Štruktúra NR SR

Činnosť národnej rady riadi a organizuje jej predseda a podpredsedovia. Národná rada zasadá stále. Jej zasadanie sa skončí uplynutím volebného obdobia alebo rozpustením. Národná rada môže uznesením prerušiť svoje zasadanie, jeho dĺžka nesmie presiahnuť štyri mesiace v roku.

Predseda NR SR

Predseda NR SR je po prezidentovi Slovenskej republiky druhým najvyšším ústavným činiteľom. Reprezentuje Národnú radu Slovenskej republiky a vykonáva svoju pôsobnosť podľa ústavy.

Podpredsedovia Národnej rady Slovenskej republiky riadia a organizujú úseky činnosti národnej rady podľa poverenia predsedom národnej rady, zastupujú predsedu národnej rady v určenom poradí a v plnení jednotlivých úloh, ktorými ich poverí a vykonávajú ďalšiu činnosť podľa Rokovacieho poriadku NR SR a ďalších zákonov.

Predsedu a podpredsedov národnej rady volí a odvoláva v tajnom hlasovaní národná rada nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. Predseda je zodpovedný len Národnej rade Slovenskej republiky. Vo svojej funkcii zostáva aj po uplynutí volebného obdobia, kým si Národná rada Slovenskej republiky nezvolí nového predsedu. To platí aj o podpredsedoch Národnej rady.

Pôsobnosť predsedu NR SR

Predseda národnej rady vykonáva svoju pôsobnosť podľa Ústavy SR Čl. 9 odsek 2:

a)zvoláva a riadi schôdze Národnej rady Slovenskej republiky,
b)podpisuje ústavu, ústavné zákony a zákony,
c)prijíma sľub poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
d)vyhlasuje voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, voľbu prezidenta Slovenskej republiky a voľby do orgánov územnej samosprávy,
e)vyhlasuje ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,
f)vykonáva ďalšie úlohy, ak tak ustanoví zákon

Predseda NR SR reprezentuje zahraničnopolitické záujmy Slovenska
Predseda NR SR aktívne vykonáva svoje právomoci nielen v domácej ale aj v zahraničnopolitickej oblasti. Predseda NR SR zastupuje záujmy a prezentuje postoje Slovenska v rámci európskych inštitúcií. Predseda NR SR aktívne vystupuje aj v rámci zoskupenia krajín V-4 a krajín Regionálneho partnerstva.

Dôležitý je aj Čl. 89 odsek 3 podľa ktorého predseda Národnej rady Slovenskej republiky ostáva vo funkcii aj po uplynutí volebného obdobia, kým si Národná rada Slovenskej republiky nezvolí nového predsedu.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Docent JUDr. Ján Sivák a kolektív, Ústavné právo SR, Akadémia P.z. Bratislava 2001, Bröstl, Dobrovičová, Kanárik, Základy Štátovedy, Univerzita P.J. Šafárika, Košice 2000, Ústava Slovenskej Republiky č. 460/1992 Zb.,, Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 zo 16. decembra 1992 o Zbierke zákonov Slovenskej republiky, Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, , ,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.