referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Soňa
Utorok, 28. marca 2023
Záverečná správa z praxe
Dátum pridania: 02.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: LuciferkaX
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 230
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 10m 50s
Pomalé čítanie: 16m 15s
 
2.4 Úschova súdnych spisov

Za ukončený spis sa považuje každý spis, v ktorom už nie je potrebné žiadne ďalšie opatrenie a v ktorom sa vykonala poplatková a spisová kontrola.

Ukončené spisy sa počas dvoch rokov uschovávajú v príručnej registratúre. Ukončené spisy sa odovzdávajú do registratúrneho strediska a po vykonaní úkonov sa zapíšu do zoznamu spisov uložených do registratúrneho strediska.

Registratúrne stredisko preberá, eviduje, ochraňuje a sprístupňuje súdne spisy v právoplatne skončených veciach, súdne registre, evidenčné pomôcky, ako aj iné písomnosti súdu. Je spoločné pre všetky súdne oddelenia a ďalšie organizačné útvary súdu.

V registratúrnom stredisku sa súdne spisy uschvávajú oddelene podľa druhov agendy a podľa ročníkov. Spisy sa ukladajú v číselnom poradí podľa súdnych registrov. Regály a police, v ktorých sú uložené, sa označia príslušnými nadpismi. Uloženie sa zaznamená na lokačnom pláne.


2.5 Vyraďovanie súdnych spisov

2.5.1 Vyraďovanie súdnych spisov

Predmetom vyraďovacieho konania sú všetky ukončené spisy a evidenčné pomôcky k nim, ktoré nie sú potrebné na ďalšiu činnosť súdu a kotrým uplynuli ich lehoty uloženia. Vyraďovanie zahŕňa posúdenie a rozhodnutie, že súdny spis má trvalú dokumentárnu hodnotu, a preto po uplynutí lehoty uloženia a po vyradení je určený do trvalej starostlivosti archívu v Liptovskom Mikuláši.


2.5.2 Lehota uloženia

Počet rokov, počas ktorých súd potrebuje ukončený spis na svoju činnosť. Určuje, po koľkých rokoch od ukončenia sa spis stane predmetom vyraďovacieho konania. Do jej uplynutia spis ostane uložený v registratúrnom stredisku v pôvodnom registratúrnom usporiadaní. Lehotu možno predĺžiť, no nikdy nie skrátiť.


2.5.3 Pravidlá pri vyraďovaní

1.súd predkladá návrhy na vyradenie a vyraďuje ukončené spisy v pravidelných intervaloch dohodnutých s príslušným archívom. Lehoty nesmú byť kratšie ako 5 rokov;
2.správca registratúrneho poriadku dbá na to, aby súd zabezpečil pravidelné a plánovité vyraďovanie spisov
3.vyraďovanie spisov sa pripravuje v registratúrnom stredisku. Vyraďovanie sa uskutočňuje v súlade s registratúrnym plánom platným v čase vzniku súdneho spisu;
4.správca registratúrneho strediska zabezpečí vyhotovenie zoznamu ukončených spisov.

Všetky súdne spisy uložené v archívoch Okresného súdu v Poprade,ako aj v iných okresných a krajských súdoch, ktorým uplynula lehota uloženia, sú zasielané do archívu v Liptovskom Mikuláši.3 MOJE HODNOTENIE PRAXE

Počas dvojtýždňovej praxe na Okresnom súde v Poprade som nadobudla veľa teoretických aj praktických vedomostí. Veľmi sa mi tu páčilo. Zamestnanci boli milí a ústretoví, preto sa mi aj príjemne praxovalo. Zamestnankyňa, ku ktorej som bola pridelená, mi vždy rada pomohla, oboznámila ma s pracovným poriadkom na súde. Vždy pre mňa našla nejakú pomocnú prácu, ktorá ma bavila.

Keďže som bola pridelená na dedičské oddelenie, väčšinou som vypisovala nové alebo opravovala staršie súdne spisy, prvé dni som pomáhala pri triedení súdnych spisov a ich zaraďovaní do archívu podľa spisovej značky a roku, kedy spis nadobudol právoplatnosť.

Vedomosti zo školy som tu veľmi nevyužila, lebo nebolo kde. Pretože som teoretické vedomosti o práci na okresnom súde nemala takmer žiadne, všetko, pri čom som pomáhala, som bola povinná naučiť sa od začiatku, ale nebolo to nič ťažké ani nezvládnuteľné, ľahko som sa prispôsobila.

Keďže som sa mohla zúčastňovať aj na pojednávaniach, polovicu svojho pracovného času som presedela v pojednávacej sieni, čo sa mi videlo viac zábavné, aj keď menej osožné. Svoj pracovný čas som sa však snažila rozvrhnúť tak, aby som bola ja aj moji nadriadení spokojní.
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Zdroje: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, ,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.