referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Etela
Štvrtok, 22. februára 2024
Záverečná správa z praxe
Dátum pridania: 02.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: LuciferkaX
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 230
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.5
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 10m 50s
Pomalé čítanie: 16m 15s
 
Obchodná akadémia Poprad, Murgašova 94, 058 22 Poprad

Registratúrny poriadok, registratúrny plán, archivácia záznamov v podniku

Záverečná správa z odbornej praxe

Okresný súd Poprad
Radka Wiesnerová
2006/2007 Tretia B


1 ÚVOD

1.1 Informácie o Okresnom súde Poprad

Prax som vykonávala na Okresnom súde v Poprade na dedičskom oddelení. Tento súd má vyše 80 zamestnancov. Zamestnancami súdu sú súdni úradníci, asistenti (vykonávajú úkony súvisiace s vedením súdnych spisov a súdnych registrov), súdni doručovatelia (vykonávajú úkony súvisiace s doručovaním súdnych písomností), zamestnanci podateľne súdu (príjmajú a evidujú podania došlé na súd), technickí asistenti (zaznamenávajú priebeh pojednávania), dozorný úradník (vykonáva dohľad), justičný čakateľ (plní úlohy podľa osobitného predpisu – určuje predseda súdu).

Okrem týchto zamestnancov sa na správe súdu podieľajú aj zamestnanci zabezpečujúci prevádzku súdu, ktorými sú najmä zamestnanec zabezpečujúci údržbu techniky, správca majetku, pokladník, stavebný technik, správca registratúrneho strediska, knihovník, spojovateľ, zamestnanec zabezpečujúci ochranu budov, zamestnanec správy budov, informátor, kurič, údržbár a upratovačka.

Jeden zamestnanec môže vykonávať aj viacero činností. Podrobnosti o organizácii práce ustanovuje organizačný poriadok súdu.


1.2 Organizačné útvary súdu

1.súdne oddelenie - je zriadené pre sudcu alebo senát. Skladá sa z vyššieho súdneho úradníka, z probačného a mediačného úradníka, z tajomníka a asistenta,

2. všeobecné súdne oddelenie - tu zaradení zamestnanci súdu vykonávajú činnosti pre viac súdnych oddelení pri výkone súdnictva, najmú viac súdnych oddelení pri výkone súdnictva, najmä dozorný úradník, súdni doručovatelia a prevádkovotechnický súdny asistent pridelený do pojednávacej miestnosti vybavenej špeciálnymi technickými zariadeniami,

3. ostatné organizačné útvary – podateľňa, informačné centrum súdu, registratúrne stredisko, kancelária predsedu súdu, učtáreň, pokladňa.

Keďže sa na súde s dokumentami a spismi pracuje každodenne, neustále sú v obehu, videla sa mi téma záverečnej správy z praxe "Registratúrny poriadok, registratúrny plán, dokumentácia a archivácia spisov na súde" najvhodnejšia a najjednoduchšia. Keďže som bola pridelená na dedičské oddelenie, získala som tu najviac teoretických i praktických poznatkov pre túto tému.

Bola som pridelená na dedičské oddelenie. Na dedičskom oddelení som počas stránkových dní spisy označovala, pečiatkovala, vypisovala, niekedy aj zväzovala, počas nestránkových dní som údaje zo spisov vpisovala do počítačovej databázy. Dva dni som bola triediť spisy v archíve, takže som približne videla, čo všetko sa musí so spismi urobiť. Na tomto oddelení som získala najviac teoretických i praktických poznatkov na tému "registratúrny poriadok, registratúrny plán, dokumentácia a archivácia spisov na súde".
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Zdroje: Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, ,
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.