referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomír
Utorok, 16. júla 2024
Slovenské dejiny
Dátum pridania: 05.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 12 662
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 39.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 66m 30s
Pomalé čítanie: 99m 45s
 
(Otázky na právo)

Kde na Slovensku uskutočnili najstarší paleoantropologický nález?

K akému typu patria zostatky človeka nájdeného v Gánovciach?

Z akého materiálu je Moravianska venuša?

Odkedy datujeme na území Slovenska prítomnosť človeka dnešného typu?

Čo bolo charakteristické pre neolitické kultúry na území Slovenska?

Ktoré plodiny pestoval neolitický človek?

Aké nástroje používal neolitický človek?

Datujte jednu z najvýznamnejších neolitických kultúr – lengyelskú kultúru.

Ktorú kultúru považujeme za vrchol eneolitického vývoja na území dnešného Slovenska?

Ako datujeme strednú dobu bronzovú v strednej Európe?

Ktoré kultúry sa rozšírili na územie Slovenska v strednej dobe bronzovej?

Ako sa inak nazýva staršia doba železná?

Kto bol hlavným tvorcom civilizácie laténskej doby v strednej Európe,

Kedy zasiahla územie Slovenska kolonizačná vlna Keltov?

Čo priniesli Kelti do našej oblasti?

Čo je oppidum?

Ktoré rímske provincie susedili s dnešným územím Slovenska?

Kto je druid?

S ktorými etnikami sa stretali Kelti na našom území?

Aké keltské kmene boli na našom území?

Kto bol Biatec a čo je biatek?

Datujte rímsku dobu v strednej Európe.

Za akej výpravy vstúpili rímske légie prvýkrát na územie Slovenska?

Ako sa nazýval prvý štátny útvar, uvádzaný v historických prameňoch, ktorý preukázateľne bol na našom území?

Čo je to Limes Romanus?

Odkiaľ a kam viedla Jantárová cesta?

Kde sa nachádzal rímsky tábor Gerulata?

Na brehu ktorej slovenskej rieky táboril Marcus Aurelius (spomína ju aj v diele Hovory k sebe)?

Ako sa volal veliteľ rímskeho oddielu, ktorý na prelome rokov 179-180 prezimoval v Lagaríciu?

Kde sa na území Slovenska zachoval nápis z obdobia markomanských vojen?

Ako sa nazýval rímsky tábor, ktorého predsunutá pevnosť bola v Iži pri Komárne?

Akého pôvodu boli Húni?

V ktorom storočí prenikali Húni do Karpatskej kotliny?

Za ktorého panovníka dosiahla Húnska ríša najväčší rozkvet?

Kde na území dnešného Slovenska lokalizujeme centrum húnskeho osídlenia?

Ktorý posledný germánsky národ prešiel cez územie dnešného Slovenska?

Kedy osídlili Slovania naddunajský priestor?

Ako sa nazýval štátny útvar, ktorý v 6. storočí vytvorili Avari na strednom Dunaji?

Čo tvrdí autochtonistická teória o pôvode Slovanov?

Proti komu viedol Slovienov v bojoch franský kupec Samo?

Charakterizujte Samovu ríšu.

V ktorom slovenskom meste bol vysvätený prvý kresťanský kostol?

Má niečo spoločné salzburský arcibiskup Adalrám so Slovanmi?

Ako došlo k spojeniu Moravského a Nitrianskeho kniežatstva v roku 833?

Z diela ktorého panovníka poznáme názov Veľká Morava?

Aký bol vzťah kniežaťa Rastislava k Východofranskej ríši?

Na koho sa obrátil Rastislav so žiadosťou o vyslanie učiteľa a biskupa?

Odkiaľ pochádzali Konštantín a Metod?

Aké cirkevné hodnosti mal Metod?

Ktorí pápeži boli v kontakte s Konštantínom a Metodom?

Čo je hlaholika?

Za ktorého panovníka dosiahla Veľká Morava najväčší územný rozsah?

Čím bol známy Zobor nad Nitrou od konca 9. storočia?

Čo sa stalo s učeníkmi Cyrila a Metoda po Metodovej smrti?

Ktorú udalosť považujeme za zánik veľkomoravskej štátnosti?

Čo umožnilo šírenie moci staromaďarského kmeňového zväzu v podunajskej oblasti?

Čo sa odohralo v 10. storočí na rieke Lech pri Augsburgu?

Ktorý uhorský panovník zaviedol vyberanie cirkevného desiatku?

Čo znamená feudum?

Ktorý uhorský panovník položil základy územnosprávnej a cirkevnej organizácie štátu?

Kto bol palatín?

Ako nazývame najstaršiu územnosprávnu jednotku v Uhorsku?

Ako sa delili komitáty?

Kto bol kráľovský servient?

Čo bola Zlatá bula Ondreja II.?

Čo sa v 13. storočí rozumelo pod „hodnoverným miestom“?

Čo je charakteristické pre románsky sloh?

Čo znamenalo míľové právo?

Čo bola urbura?

Aký výsledok mala bitka pri rieke Slaná v roku 1241?

Kto mohol využiť zákupné – emfyteutické právo?

Ktorý uhorský panovník najviac podporoval v 13. storočí zakladanie miest?

Akým právom sa riadili hostia prichádzajúci do Uhorska po tatárskych vpádoch?
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.