referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vratislav
Utorok, 18. júna 2024
Ochrana osobnosti
Dátum pridania: 05.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Smutnucka231
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 474
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 

Ochrana osobnosti

Ochranu osobnosti upravuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „OZ“) v ustanoveniach § 11 až 16.

V zmysle § 11 Občianskeho zákonníka má fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti. V tom istom ustanovení OZ v rámci tejto všeobecnej úpravy, ktorá sa týka zabezpečenia ochrany osobnosti fyzickej osoby ako celku, zároveň na objasnenie syntetického pojmu uvádza výslovne a príkladmo niektoré jednotlivé typické hodnoty osobnosti fyzickej osoby (život, zdravie, občiansku česť, ľudskú dôstojnosť, súkromie, meno a prejavy osobnej povahy), ktorých ochranu je potrebné v oblasti občianskeho práva zaistiť pred inými subjektmi s rovným právnym postavením. Z toho vyplýva, že občianskoprávna ochrana jednotlivých hodnôt osobnosti fyzickej osoby nie je obmedzená iba na hodnoty výslovne uvedené v zákone.

OZ zabezpečuje v ustanovení § 11 pre celú oblasť občianskeho práva ochranu osobnosti každej fyzickej osoby formou všeobecnej úpravy – generálnej klauzuly.

O (netradičnom) využití žaloby na ochranu osobnosti
V ustanovení § 13 Občianskeho Zákonníka je uvedená osnova pre právne prostriedky na ochranu práv a na ochranu osobnosti. Podľa odseku 1 ustanovenia fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od neoprávnených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti, aby sa odstránili následky týchto zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie. Pokiaľ by sa nezdalo postačujúce zadosťučinenie podľa odseku 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba tiež právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch.

Neoprávneným zásahom je zásadne každé nepravdivé tvrdenie alebo obvinenie, ktoré zasahuje do práva podľa § 11 a nasl. OZ. Bez významu je skutočnosť, či pôvodca zásahu si bol vedomý nepravdivosti svojho tvrdenia, alebo išlo o nedbanlivé preberanie poznatkov a ich rozširovanie.
Subjektom neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti môže byť tak občan (fyzická osoba) ako aj organizácia (právnická osoba). Zásahom môže byť tiež porušené právo viacerých občanov a potom všetci súčasne alebo ktorýkoľvek z nich (nezávisle od seba) majú právo sa obrátiť so svojimi návrhmi na súd

Poznáme rôzne ochrany osobnosti:

  • Prostriedky občianskoprávnej ochrany osobnosti fyzických osôb
  • Ochrana prostredníctvom dohody.
  • Právo na finančnú satisfakciu.
  • Zmiešaná ochrana osobnosti.
  • Súdna ochrana osobnosti podľa novely občianskeho súdneho poriadku.
  • Reklama a ochrana osobnosti.
  • Ochrana osobnosti a pracovnoprávny vzťah.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.