referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adolf
Pondelok, 17. júna 2024
Náhradná rodinná výchova
Dátum pridania: 19.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lenulienka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 291
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 

Náhradná rodinná starostlivosť je výchovná starostlivosť, ktorá sa poskytuje opusteným deťom ktoré z rôznych príčin nemôžu vyrastať v biologickej rodine.

Príčiny náhradnej rodinnej starostlivosti môžu byť:
1. rodičia sa nechcú starať o svoje deti - osamelé matky, rodičia, ktorí sami vyrástli v detskom domove
2. rodičia sa nemôžu starať o svoje deti - zdravotný stav rodiča, rodič je vo výkone trestu
3. rodičia sa nevedia starať o svoje deti - deti maloletých matiek, mentálne postihnutý, zbavený svojprávnosti

Spôsoby starostlivosti:
1. náhradná starostlivosť v ústave
2. náhradná starostlivosť v rodine

NÁHRADNÁ STAROSTLIVOSŤ V ÚSTAVE

1. Detský domov

- detský domov internátneho typu patrí medzi najstaršie formy a považuje sa za najnevhodnejšiu formu NRS. Poskytuje starostlivosť dieťaťu od narodenia po dosiahnutie plnoletosti (18) maximálne do 25 rokov.

Detský domov deťom poskytuje:
a. Nevyhnutnú starostlivosť - stravovanie, bývanie, zaopatrenie
b. Výchovu
c. Liečebno - výchovnú starostlivosť
d. Ďalšia starostlivosť - poradenstvo, záujmová činnosť, kultúrna činnosť
e. Nevyhnutné osobné vybavenie - ošatenie, obutie a pod.

Deti majú nárok aj na mesačné vreckové, aby sa naučili hospodáriť s peniazmi. Peniaze dostávajú od 6 rokov.
a. Od 6-15 rokov, tvorí 10% životného minima pre nezaopatrené dieťa.
b. Od 15-18 roku a vyššie, tvorí 15% životného minima
c. Deti zárobkovo činné nedostávajú vreckové a majú povinnosť prispievať na pobyt v domove.

Raz do roka má dieťa právo na vecný dar v hodnote 400 SK. Pri odchode dieťaťa z DeD dostáva 5-násobok životného minima pre nezaopatrené dieťa. (5 x 2790 = 13 950 SK)

- Profesionálna výchova v rodine
Profesionálny rodič - Berie si deti z detského domova do rodiny, čím sa stáva zamestnancom detského domova. Vhodné rodiny vyberá riaditeľ domova a každá z nich musí prejsť prípravou. Rodičia môžu vychovávať maximálne 3 deti. Profesionálny rodič je vlastne zamestnancom DeD a dostáva plat, okrem neho dostáva aj ďalšie príspevky - na ošatenie, stravu, starostlivosť. Zákonným zástupcom detí je riaditeľ DeD, ktorý je zodpovedný za deti aj profesionálnych rodičov. Finančné prostriedky poskytuje DeD zo štátneho rozpočtu pre výchovu dieťaťa. Poskytuje mu aj materiálnu pomoc. Profesionálny rodičia majú právo aj na dovolenku a vtedy sa deti umiestňujú na ten čas do DeD.

2. Reedukačný DeD

Poskytuje výchovu sociálne a mravne narušeným deťom, u ktorých boli zistené závažné nedostatky v sociálnej prispôsobilosti, v osobitných vlastnostiach a charakterovom vývine, že ich výchova sa nedá zvládnuť v iných zariadeniach. Sú to deti , ktoré spáchali nejaký trestný čin , ktorý by sa bol v prípade, že by boli dospelí považoval za trestný čin a boli by odsúdený na odňatie slobody. V reedukačných detských domovoch sú deti od 10 - 15 rokov a napĺňajú si tu aj povinnú školskú dochádzku. Tieto deti sú izolované od vonkajšieho okolia a kontakty rodičov sú obmedzené.

3. Reedukačný DeD pre mládež

V tomto zariadení sú umiestnené deti od 15-18 maximálne 19 rokov. Je tu veľmi prísny režim a mládež sa v tomto zariadení pripravuje aj na svoje budúce povolanie. Až 98% je rómskych detí. Do týchto obidvoch zariadení sú deti umiestňované na prevýchovu podľa veku, pohlavia aj podľa toho, čoho sa dopustili. Dievčatá a chlapci sú umiestnení oddelene - nestretávajú sa. Hlavným problémom reedukačného zariadenia je, že tu nie je dostatok kvalifikovaného personálu - psychiater (na polovičný úväzok), liečebný pedagóg, etopéd.

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Náhradná rodinná výchova 2.9194 5558 slov
Náhradná rodinná výchova 2.9807 718 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.