referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
Pracovné právo
Dátum pridania: 05.11.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Margerita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 148
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 
2) Pracovný pomer: pozostáva z: 1) predzmluvné vzťahy- pred uzavretím pracovnej zmluvy je zamestnávateľ povinný oboznámiť fyzickú osobu s pracovnými a mzdovými podmienkami a s právami a povinnosťami, ktoré vyplývajú z pracovnej zmluvy. Na uzatvorenie pracovnej zmluvy s mladistvými je potrebné lekárske potvrdenie a vyjadrenie zákon. zástupcu.
2) zamestnávateľ nesmie vyžadovať tieto informácie: tehotenstvo, rodinné pomery, bezúhonnosť (výnimka je vtedy, ak si to vyžaduje zamestnanie), politická, odborová a náboženská príslušnosť.
Pracovná zmluva– je dvojstranný pracovný súbor zamestnanca a zamestnávateľa, ktorý zakladá pracovný pomer. Musí byť písomná (jedna kópia ide zamestnancovi).

-obsahuje: a) podstatné záležitosti: druh práce, miesto výkonu práce, deň nástupu do práce (je zároveň dňom vzniku pracovného pomeru) a mzdové podmienky
b) ďalšie pracovné podmienky: výplatné termíny, pracovný čas, výmeru dovolenky, dĺžku výpovednej doby

Skúšobná doba trvá najviac 3 mesiace- písomne.
Povinnosti zamestnávateľa: - prideliť prácu podľa pracovnej zmluvy
- platiť mzdu
- vytvárať podmienky pre plnenie pracovných úloh
- zabezpečiť bezpečnosť pri práci, ochranu zdravia, prac. odev
Povinnosti zamestnanca: - vykonávať prácu v určenom pracovnom čase
- dodržiavať disciplínu

Druhy pracovného pomeru: 1) na neurčitý čas
2) na určitú dobu
3) na kratší pracovný čas
4) domácky zamestnanec

Pracovný pomer končí:
1.rozviazaním: a) dohodou – písomne
b) výpoveďou – môže ju podať zamestnanec ale aj zamestnávateľ, písomne. Výpovedná doba je najmenej 2 mesiace, ak zamestnanec odpracoval viac ako 5 rokov, je 3 mesiace. Zamestnanec môže dať výpoveď bez udania dôvodu. Zamestnávateľ nesmie dať výpoveď ak je zamestnanec práce neschopný(PN) alebo keď je uvoľnený na výkon verejnej funkcie.
c) okamžitým skončením – ak je porušená disciplína alebo bol zamestnanec odsúdený pre trestný čin
d) skončením v skúšobnej dobe
2.uplynutím doby, ak bol pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú
3.smrťou zamestnanca
4.úradným rozhodnutím
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Pracovné právo SOŠ 2.9434 615 slov
Pracovné právo 2.9738 1545 slov
Pracovné právo 2.9807 2853 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.