referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomír
Utorok, 16. júla 2024
Dokumenty o ľudských právach a OSN
Dátum pridania: 05.11.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Margerita
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 890
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
Dokumenty, v ktorých boli po prvýkrát zostavené základy ĽP

V starovekom Grécku sa riešila problematika postavenia občana v štáte, hľadali sa zásady spolunažívania ľudí. V stredoveku kresťanstvo svojím názorom o rovnosti ľudí pred Bohom prispelo k zdôrazneniu myšlienky ĽP. A. Augustinus vyzdvihuje individualitu človeka, v tomto období sa objavila jedna z najstarších dohôd ochraňujúca ĽP a to bola Magna charta libertatum (Veľká listina slobôd) v r. 1215- anglická šľachta si vydobyla práva proti absolutistickej moci Jána Bezzemka. V období renesancie vznikali koncepcie prirodzeného práva, ktoré propagoval- Holanďan Hugo Grotius a Talian Erasmus Rotterdamský, ktorí hovorili o prirodzených ĽP, základe ĽP, bez ktorého človek stráca svoju ľudskú podstatu- patrí sem: p. na život, p. na slobodu, p. na mat. zabezpečenie.

Záujem o ĽP vzrástol v 18.stor.- fr. filozof, spisovateľ J.J. Rousseau- dielo Spoločenská zmluva- hovorí, že panovník sa má s občanmi dohodnúť na zmluve a to takej, že panovníkovi dobrovoľne odovzdajú časť svojej slobody a panovník má dobre riadiť štát a starať sa o nich, keď to panovník nedodrží, tak ho ľud môže zvrhnúť =) Rousseau je považovaný za vládcu fr. filozofov.
Po fr. buržoáznej revolúcii (14.7.1789- dobitie Bastily) bola prijatá Deklarácia práv človeka a občana- hlásala, že človek môže robiť všetko, čo inému neškodí, hlásala rovnosť občanov pred zákonom, slobodu myslenia, slobodu náboženského vierovyznania.
V USA v r. 1776 bola vyhlásená nezávislosť- prijatá Charta nezávislosti(Jefferson)- vyhlásili nezávislosť od Anglicka + prirodz. ĽP a občianske slobody. V 19. stor. postupne boli zakotvené ĽP v ústavách jednotlivých štátov.

Súčasné ponímanie ĽP

Po 2WW (holocaust,...) bolo potrebné riešiť otázku ĽP na úrovni medzinár. vzťahov - riešilo sa to na pôde OSN, kde Valné zhromaždenie OSN 10.12.1948 prijalo Všeobecnú deklaráciu ĽP.
Ďalšie dokumenty: Európska Charta ĽP- najprepracovanejšia dohoda o ĽP vznikla v 50-tych rokoch
Deklarácia práv dieťaťa-1959
Dohovor o právach dieťaťa-1989
Medzinár. pakt o občianskych a politických právach-1966
Medzinár. pakt o hosp., sociálnych a kultúrnych právach-1966
Záverečný pakt o bezpečnosti a spolupráci v Európe-1975
-v 80-tych rokoch- konferencie vo Viedni, Moskve


Organizácia Spojených Národov – OSN a Rada Európy

OSN- medzinár. organizácia zvrchovaných a rovnoprávnych štátov. Vyše 190 štátov.
Ciele OSN- udržovanie mieru, bezpečnosti vo svete, predchádzanie jadrovej katastrofe, rozvíjanie spolupráce, poskytovanie humanitárnej a rozvojovej pomoci.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.