referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alojza
Sobota, 23. októbra 2021
Dane z príjmov
Dátum pridania: 25.11.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lucianka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 633
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 

m) výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, ak osobitný predpis neustanovuje inak,

n) ďalšie príjmy ustanovené osobitným zákonom.

Prostriedky Európskej únie sa zaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu, ak z právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie nevyplýva niečo iné.

Príjmy ŠR podľa bilancie príjmov a výdavkov na rok 2005 môžeme rozdeliť na:

a) príjmy daňové

b) príjmy nedaňové

c) granty a transfery

Daň je povinná a nenávratná platba, finančný vzťah medzi štátom a platiteľom dane, ktorú musia tzv. súkromné osoby t.j. PO i FO, povinnostné subjekty v určenej lehote a výške podľa určitých ustanovení zákona štátu platiť. Daň je povinná zákonom stanovená platba.

Subjekt dane: FO alebo PO môže byť vymedzená priamo-platí priame dane,alebo nepriamo-platí nepriame dane.

Objekt dane: Ide o predmet dane, to znamená z čoho je daň vymeraná(dôchodok majetok), ktorý sa na účely zdanenia upravuje .Výsledkom je určenie základu dane.

Základ dane: je to kvantifikácia predmetu dane a vychádza z predpísaných dokladov a výkazov(účtovné výkazy, pozemkové knihy, kúpnopredajné zmluvy). Pri niektorých daniach sa upravuje o tzv. nezdaniteľné časti základu dane, odpočítateľné časti na manželku a deti a pod. Na vymedzený základ dane sa aplikuje sadzba dane.

Daňová sadzba: určuje výšku dane z daňového základu. Sadzby rozlišujeme absolútne (pevné) a relatívne (pohyblivé).

Absolútne- sú určené absolútnou sumou k daňovej jednotke

Platiteľ dane je subjektom nepriamych daní.

Daňové príjmy ŠR tvoria asi 85 percent príjmov štátneho rozpočtu. Zvyšok pripadá na nedaňové a ostatné príjmy. Podľa objektu zdanenia dane delíme na PRIAME

Dane:

1. Daň z príjmov FO a PO (19%)

2. Daň z nehnuteľnosti

3. Daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti

4. Cestná daň - podielová (70% obce), (30% ŠR) NEPRIAME DANE :

 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.