referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Anežka
Sobota, 2. marca 2024
Dane z príjmov
Dátum pridania: 25.11.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lucianka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 633
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.4
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 7m 20s
Pomalé čítanie: 11m 0s
 

1. Daň z pridanej hodnoty (19%)

2. Spotrebné dane -tieto dane sa neukladajú z percentom z ceny, ale absolútnou sumou na jednotku množstva.

Daňové príjmy podľa tejto bilancie príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2005 sú rozdelené na tri skupiny:

1. Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku

2. Domáce dane na tovary a služby

3. Dane z medzinárodného obchodu a transakcií .

Pričom pri daniach z príjmov, ziskov a kapitálového majetku ide tzv. PRIAME DANE.

Pri domácich daniach na tovary a služby ide o tzv. NEPRIAME DANE.

A tretiu skupinu t.j. dane z medzinárodného obchodu a transakcií tvoria dovozné clo a ostatné colné príjmy.

Priame dane: Vyrubujú sa priamo z príjmu alebo majetku. Sem patria dane z príjmov , ktoré upravuje zákon o dani z príjmov č.595/2003, ďalej daň z nehnuteľnosti , ktorú upravuje zákon o dani z nehnuteľností č.317/1992zb.a daň z prevodu a prechodu nehnuteľností, ktorú upravuje zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností č.554/2003z.z., medzi priame dane patrí aj cestná daň, ktorú upravuje zákon o cestnej dani č.87/1994 Z.z.. Daň z dedičstva a darovania bola zrušená od 1.1. 2004.

Najvýznamnejšou priamou daňou je daň z príjmov. Ostatné dane sú z hľadiska príjmov do ŠR menej významné. Aj v bilancii príjmov a výdavkov ŠR na rok 2005 sú osobitne vymedzené z priamych daní iba dane z príjmov FO , PO a daň z príjmov vyberaná zrážkou.

Príjem do ŠR získaný daňou z príjmov FO predstavuje 2 057 432 000 SK.

Príjem do ŠR získaný daňou z príjmov PO predstavuje 30 066 090 000 SK.

Príjem do ŠR získaný daňou z príjmov vyberanej zrážkou predstavuje 6 400 000 000 SK.

Nepriame dane: Sú zahrnuté v cene výrobku a platí ich konečný spotrebiteľ. Pozostávajú z univerzálnej dane, čo je daň z pridanej hodnoty a selektívnych (spotrebných) daní. Daň z pridanej hodnoty upravuje zákon o dani z pridanej hodnoty č.222/2004zz. Pri spotrebných daniach rozoznávane: spotrebnú daň z liehu ( z.č.105/2004zz), spotrebnú daň z vína (z.č.104/2004zz), spotrebnú daň z piva (z.č. 107/2004zz), spotrebnú daň z tabakových výrobkov (z.č. 106/2004zz) a spotrebnú daň z minerálneho oleja (z.č.98/2004zz).

Najväčšiu príjmovú položku plynúcu z daní tvoria nepriame dane. V bilancii príjmov a výdavkov ŠR na rok 2005 sú zahrnuté pod Domáce dane na tovary a služby, ktoré predstavujú pre ŠR na rok 2005 príjem vo výške 161 741 922 000 Sk, z toho DPH predstavuje príjem 117 338 740 000 SK. Spotrebné dane predstavujú príjem vo výške 45 371 182 000 SK a dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 32 000 000 SK.

Tretiu skupinu príjmov v bilancii príjmov a výdavkov ŠR na rok 2005 tvoria dane z medzinárodného obchodu a transakcií, čo predstavuje 728 000 000 SK. Konkrétne ide o dovozné clo a ostatné colné príjmy. Druhy cla určuje vláda. Základy colnoprávnej úpravy obsahuje colný zákon č.199/2004zz.

Záver: Členenie daňových príjmov v bilancii príjmov a výdavkov ŠR podľa zákona o štátnom rozpočte sa čiastočne odlišuje od členenia daní podľa zákona o rozpočtových pravidlách. Skladba príjmov a výdavkov ŠR sa však odvíja od zákona o rozpočtových pravidlách a môže sa každoročne v zákonoch o štátnom rozpočte s menšími obmenami odlišovať. Ide o nepodstatné rozdiely.

 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.