referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Piatok, 29. septembra 2023
Záväzkové právo
Dátum pridania: 17.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: petino265
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 727
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 40s
Pomalé čítanie: 11m 30s
 
Záväzkové právo

Záväzkovým vzťahom je taký právny vzťah z kt. veriteľovi vzniká právo na plnenie ( pohľ. ) a dlžníkovi povinnosť plniť ( záväzok ).
Vznik záväzkov - záväzky môžu vzniknúť :

1. z právnych úkonov – hlavne zo zmlúv kt. OZ. vyslovene upravuje, môže však vzniknúť aj z iných zmlúv v zákone neupravených. Účastníci vzťahu musia dbať aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť ku vzniku rozporov. Aby vznikla zmluva musia sa urobiť 2 kroky :

a) návrh na uzavretie zmluvy – chápeme ako prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy.
b) prijatie návrhu – je to včasné vyhlásenie urobené osobou, kt. bol návrh určený a z kt. možno vyjadriť jej súhlas. Zmluva je uzavretá keď súhlasné prijatie návrhu dostane navrhovateľ. Prijatie návrhu kt. obsahuje dodatky, výhrady alebo obmedzenia je odmietnutím návrhu a považuje sa za nový návrh. Písomnú formu musia mať zmluvy o prevodoch nehnuteľnosti ako aj iné zmluvy v kt. to ustanovuje zákon.

2. zo spôsobenej škody
 
a) všeobecná zodpovednosť : za škodu zodpovedá ten, kto ju spôsobil porušením právnej povinnosti. Zodpovednosti sa môže zbaviť ak dokáže, že škodu nespôsobil. Základným predpokladom pre vznik zodpovednosti za škodu sú :
- porušenie právnej povinnosti ( pravidiel cestnej premávky )
- existencia škody ( rozlišujeme skutočnú škodu a ušlí zisk )
- príčinná súvislosť ( medzi porušením právnej povinnosti a škodou )
- zavinenie ( môže byť úmyselné alebo z nedbanlivosti )

b) osobitná zodpovednosť – poznáme niekoľko druhov osobitnej zodpovednosti :
- zodpovednosť za škodu spôsobenú úmyselným konaním proti dobrým mravom
- zodpovednosť za škodu spôsobenú tými, kt. nemôžu posúdiť následky svojho konania
- zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou dopravných prostriedkov, prevádzkovateľ vozidla nesmie dovoliť ani prikázať aby sa na jazdu použilo také vozidlo kt. vrátane nákladu nespĺňa predpísané ustanovenia. Prevádzkovateľ nemusí byť totožný s vodičom vozidla

- zodpovednosť za škodu na vnesených a odložených veciach : na vnesených veciach : zodpovednosť za túto škodu majú prevádzkovatelia ubytovacích zariadení ( hotel, chata, internát ) predmetom ochrany sú veci kt. si ubytovaná osoba priniesla do priestorov vyhradených na ubytovanie, za klenoty, peniaze a iné predmety však zodpovedá len do výšky ustanovenej osobitným predpisom. Zodpovednosť za škodu na odložených veciach : majú ju tí kt. vykonávajú činnosť spojenú s odkladaním vecí ( reštaurácia, kino, kaderníctvo ) veci však musia byť uložené na mieste na to určenom alebo ak tam také miesto nie je tak na mieste obvyklom ( operadlo stoličky ). Zodpovednosti za škodu na vnesených a odložených veciach sa NEMOŽNO ZBAVIŤ jednostranným vyhlásením alebo dohodou.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.