referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Ústava SR
Dátum pridania: 11.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: aduliatko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 158
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 9
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 15m 0s
Pomalé čítanie: 22m 30s
 
Ústava Slovenskej republiky

1. hlava

1. oddiel: Základné ustanovenia

Čl. 1
- Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát
- neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo

Čl. 2
- štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo
- štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon
- každý môže konať, čo nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá

Čl. 3
- územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné
- hranice Slovenskej republiky sa môžu meniť len ústavným zákonom

Čl. 4
- nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vlastníctvom Slovenskej republiky

Čl. 5
- nadobúdanie a stratu občianstva Slovenskej republiky ustanoví zákon
- nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli

Čl. 6
- štátnym jazykom je slovenský jazyk
- používanie iných jazykov než štátneho jazyka v úradnom styku ustanoví zákon

Čl. 7
- Slovenská republika môže na základe slobodného rozhodnutia vstúpiť do štátneho zväzku s inými štátmi, o vstúpení alebo vystúpení do štátneho zväzku sa rozhodne ústavným zákonom, ktorý sa potvrdí referendom
- Slovenská republika môže medzinárodnou zmluvou, ktorá bola ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom, alebo na základe takej zmluvy preniesť výkon časti svojich práv na Európske spoločenstvá a Európsku úniu
- právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky
- prevzatie právne záväzných aktov, ktoré vyžadujú implementáciu, sa vykoná zákonom alebo nariadením vlády
- Slovenská republika sa môže s cieľom zachovať mier, bezpečnosť a demokratický poriadok za podmienok ustanovených medzinárodnou zmluvou zaradiť do organizácie vzájomnej kolektívnej bezpečnosti

- na platnosť medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodných politických zmlúv, medzinárodných zmlúv vojenskej povahy, medzinárodných zmlúv, z ktorých vzniká Slovenskej republike členstvo v medzinárodných organizáciách, medzinárodných hospodárskych zmlúv všeobecnej povahy, medzinárodných zmlúv, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, sa vyžaduje pred ratifikáciou súhlas NRSR
- medzinárodné zmluvy o ľudských právach a slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi
- Slovenská republika podporuje národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničných, podporuje ich inštitúcie zriadené na dosiahnutie tohto účelu a vzťahy s materskou krajinou

2. oddiel: Štátne symboly

Čl. 8
- štátnymi symbolmi Slovenskej republiky sú štátny znak, štátna vlajka, štátna pečať a štátna hymna

Čl. 9
- štátny znak Slovenskej republiky tvorí na červenom ranogotickom štíte dvojitý strieborný kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia
- štátna vlajka sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov – bieleho, modrého a červeného, na prednej polovici listu štátnej vlajky Slovenskej republiky je štátny znak Slovenskej republiky
- štátnu pečať Slovenskej republiky tvorí štátny znak, kolo ktorého je do kruhu umiestnený nápis Slovenská republika
- štátnou hymnou Slovenskej republiky sú prvé dve slohy piesne Nad Tatrou sa blýska.
- podrobnosti o štátnych symboloch a ich používaní ustanoví zákon
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ústava SR SOŠ 2.9780 953 slov
Ústava SR SOŠ 2.9596 1334 slov
Ústava SR SOŠ 2.9373 3214 slov
Ústava SR SOŠ 2.9699 1465 slov
Ústava SR GYM 2.9824 1043 slov
Ústava SR GYM 2.9829 1494 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.