referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Františka
Utorok, 9. marca 2021
Právo
Dátum pridania: 12.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lilo441
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 919
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 13m 40s
Pomalé čítanie: 20m 30s
 
Odvetvia práva

Obchodné právo

- súčasťou právneho poriadku SR
- osobitnou časťou súkromného práva
- súbor občianskych noriem, kt. upravujú podnikanie, právne postavenie podnikateľov, obch. spoloč., obchodné, záväzné vzťahy podnikateľov a ďalšie vzťahy súvisiace s podnikaním
= hl. prameňom Obchodná zákonník
- súbor predpisov upravujúcich:
- právne postavenie podnikateľov
- obchodne záväzkové vzťahy
- niektoré vzťahy súvisiace s podnikaním
- delíme:
Hmotné - normy hmotného práva určujú aké práva a povinnosti majú podnikatelia
Procesné - procesné právne normy určujú akou formou môžu byť práva uplatnené
- pramene: - primárny

Občianske právo

- upravuje vzťahy medzi občanmi navzájom, medzi FO a PO a medzi nimi a štátom
- zákl.prameňom je Občiansky zákonník
- občianstvo - právne vzťahy vznikajú z právnych úkonov
- právny úkon: prejav vôle smerujúci len k vzniku, zmene al. zániku práva a povinností, kt. právne predpisy s takýmto prejavom spájajú

- obč .zákonnik upravuje 3 časti obč. práva:
- 1. Vlastnícke: zaručuje vlastníkovi nejakého predmetu oprávnene predmet držať, užívať a nakladať s ním
- 2. Dedičské: rieši prechod majetku zosnulej osoby na pozostalé osoby

2 spôsoby dedenia:
- A: zo závetu: závet - právny dokument napísaný vlastnou rukou al. pred svedkami vo forme zápisnice
- záveťou určí dedičov svojho majetku
- B: zo zákona: keď neexistuje záveť, dedí sa postupne v 4 skupinách: manzelka a deti, ...
- potomka je možné z roznych dovodov aj vydediť

- 3. Záväzkové: vzn. z právnych úkonov a najmä zo zmlúv
- druhy zmlúv:
1. Kúpna - zmluva o predaji alebo kúpe
2. Darovacia,
3. Nájomná,
4. Poistná,
5. Zml.o ubytovaní
6. Zml.o vklade
7. Pracovná

- ak dôjde k porušenie obč. práva, nasleduje občiansko - súdne konanie - právom stanovený proces pre rozhodovanie sporov v súkromnoprávnej oblasti a tento postup upravuje občiansky súdny poriadok
- účastníkmi konania sú:
- navrhovateľ a žalobca - dožaduje sa naplnenia svojich práv
- odporca al. žalovaný - ten od kt. sa požaduje, aby splnil povinnosti

- zásady obč-súdneho konania:
1. dispozičná zásada - súd rozhoduje o návrhu tak, ako ho žalobca uplatní
2. dôkazová povinnosť - majú ju účastníci konania, musia doniesť dôkazy
3. kazdý účastník má právo sa vyjadriť
4. náklady konania nesú účastníci konania - končí sa rozsudkom al. uznesením
- môžu byť uplatnené opravné prostriedky - riadne a mimoriadne

Rodinné právo

- upravuje osobné a majet. vzťahy medzi manželmi, rodičmi a deťmi, ostat. príbuznými v priamom pokolení vo vzťahu kt. nahrádza vzťah rodiča
- rodina vzn. Manželstvom = trvalé spoločenstvo muža a ženy, zal. zákonom stanovené spôsobom
- Vzn. manželstva: občianske - prehlásené pred št.orgánom, cirkevné
- podmienky pre vznik maželstva:
- spoloč. priezvisko
- dospelosť
- známy zdravotny a psychicky stav
- rozdielne pohlavie
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Právo SOŠ 2.9850 513 slov
Právo SOŠ 2.9485 4342 slov
Právo 2.9580 8531 slov
Právo GYM 2.9418 1084 slov
Právo 2.9499 8833 slov
Právo SOŠ 3.0010 166 slov
Právo 2.9716 678 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.