referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Františka
Utorok, 9. marca 2021
Právo
Dátum pridania: 12.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lilo441
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 919
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 13m 40s
Pomalé čítanie: 20m 30s
 
Fázy správ. konania :
a) začatie konania : ked podáme žiadosť, ústny al. písomný návrh žiadateľa, aj na podnet správneho úradu
b) priebeh konania : správ. orgán zisťuje všetky podstatné skutočnost i= posudky, prehlásenia.., dokazuje vec. o kt. sa rozhoduje = preverovanie
c) vydanie rozhodnutia : správ. úrad vydá rozhodnutie o právach a povinn. účastníka, kt. obsahuje výrok = rozhodnutie, odvovodnenie rozhodnutia, poučenie – informácie o tom, do akej lehoty je možné sa odvolať.

Trestné právo

Súhrn práv. noriem, kt. chráni občanov pred nežiadúcim konaním.
Delíme ho na: hmotné a procesné.

Hmotné trestné právo

Vymedzuje, čo sú trestné činy (TČ) a aké tresty za ne ukladajú. Hlavným prameňom je Trestný zákon. HTP rozdeľuje, čo je TČ a čo priestupok, a kt. znaky sú uvedené v Trest. zákone.

TČ – konanie nebezpečné pre spoločnosť
TČ proti republike – vlastizrada, teror, prezradenie štát. tajomstva
TČ proti hospodárstve - neopráv. podnikanie, krátenie daní, falšovanie peňazí, nekalá súťaž
TČ proti poriadku a veciach verejných – útok na verej. činiteľa, korupcia, krivá výpoveď..
TČ všeobecného ohrozenia – ohroz. život. prostredia, šírenie omamn. látok, ohrozenie lietadla, nedovolené ozbrojovanie..
TČ hrubo narušujúci občian. spolužitie – opilstvo, výtržníctvo, hanobenie rasy a národu, falošné ohrozovanie..
TČ proti rodine a mládeži – hygiena, únos, zanedb. povinnosti výživy..
TČ proti životu a zdraviu – vražda, ublíženie na zdraví, týranie
TČ proti slobode a ľud. dôstojnosti – obmedzenie osob. slobody, znásilnenie, lúpež, vydiaranie..
TČ proti majetku - úžera, sprenevera, podvod, krádež..
TČ proti ľudskosti - genocída, mučenie,vojnové zločiny, ..
TČ vojenské – neuposlúchnutie rozkazu, dezercia, nezhody medzi vojakmi

Priestupok – zavinené konanie, kt. porušuje al. ohrozuje záujem spoločnosti, je označený v Zákone o priestupkoch, sankcie sú miernejšie ako pri TČ, nie je možné odňať slobodu, napr. rušenie nočného pokoja, nedovolená rýchlosť..

Trestná zodpovednosť
Páchateľ - fyzická osoba, kt. bola pri vykonaní trestu príčetná a mala určitý vek.
Nepríčetnosť - neschopnosť páchateľa rozpoznať nebezpečnosť svojho činu a ovládať svoje konanie (dušev. poruchy)
Posudzuje sa úmyselnosť alebo nedbanlivosť.

Tresty
- odňatie slobody(výnimočný trest = 25 rokov alebo doživotie)
- strata titulov, vyznamenaní
- zákaz činnosti
- prepadnutie majetku, veci
- peňažná pokuta
- vyhostenie z krajiny (na 10 rokov alebo doba neurčitá)
- zákaz pobytu

Ochranné opatrenia
- ochranné liečenie (ak urobil z nepríčetnosti)
- ochranná výchova (polepšovňa) riešenie pri zanedb. výchove u mladistvých alebo detí pod 14 rokov
- zhabanie veci

Procesné trestné právo

Upravuje postup pri zisťovaní TČ a ich páchateľov, pri súdnom konaní a pri výkone trestu. Upravuje ho Trestný poriadok = vymedzuje, čo je trestné konanie (TK)
TK - postup, kt. sa zisťuje TČ a jeho páchateľa, a zaručuje spravodlivé potrestanie.
Súd (senát alebo sudca, rozhodujú o treste), prokuratúra (podáva obžalobu), polícia(vyšetruje)
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Právo SOŠ 2.9850 513 slov
Právo SOŠ 2.9485 4342 slov
Právo 2.9580 8531 slov
Právo GYM 2.9418 1084 slov
Právo 2.9499 8833 slov
Právo SOŠ 3.0010 166 slov
Právo 2.9716 678 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.