referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Františka
Utorok, 9. marca 2021
Právo
Dátum pridania: 12.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lilo441
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 919
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 13m 40s
Pomalé čítanie: 20m 30s
 
TK prebieha:
* príprava konania – vyšetrovanie, dôkazy, podaná obžaloba alebo sa obžalovanie vráti na ošetrenie
* predbežné prerokovanie obžaloby – obžaloba na ošetrenie al. sa stanoví dátum súd. procesu
* hlavné pojednávanie - žalobca, obhájca, sudca, končí sa rozsudkom o vine alebo zrušenie obvinenia
* výkon rozhodnutia – ak odsúdia - vykonanie trestu, ale aj možnosť odvolania
- ak voľný – „domov“
Prezident môže udeliť milosť alebo amnestiu.

Zásady trestného konania:
- zásada stíhania – len zo zákonov
- zásada objektívnej pravdy - o vine rozhodnúť len vtedy, ak nie sú iné dôkazy
- z. spolupráce orgánov činných v TK so záujmom občan. združení
- z. zaistenia práva na obhajobu - možnosť mať obhajcu
- z. oficiality - orgány konajú z úrad. povinnosti
- z. legality – prokurátor je povinný stíhať všetky TČ, o kt. sa dozvie
- z. obžalovania – TK začne len vtedy, keď žalobu prednesie prokurátor
- z. verejnosti – verejnosť sa môže zúčastniť súdu
- z. vyhľadávania - org. objasňujú okolnosti prípadu
- z. bezprostrednosti - predložené dôkazy musia byť zohľadnené pri súdnom konaní
- z. voľného hodnotenia dôkazov - org. hodnotia dôkazy podľa vnútro. presvedčenia, berie sa ohľad na okolnosti prípadu
- z. ústnosti - všetky súdne konania sú ústne
- z. prezumpcie neviny - každý je nevinný, pokiaľ sa neukáže opak

Práva spotrebiteľa:

1) práva na ochranu zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa
2) právo na ochranu hosp.záujmov a spotreb.
3) právo na náhradu utrpených škôd
4) právo na informovanosť a osvetu
5) právo na kolektívne zastupovanie záujmov súvisiacich s ochranou spotreb.

Systém práva

Pravosa delí na :
a) medzinárodné (vzťahy medzi štátmi, medzi štátmi a medzinárod. organizíciami, medzi organizáciami navzájom)
b) vnútroštátne (rieši vzťahy medzi subjektmi na území jedného štátu)

Toto právo sa dalej delí na:
1) verejné - ústavné, správne, trestné, finančné
2) súkromné - občianske, obchodné, rodinné

Súkromné právo je postavené na princípe: rovnosti a nezávislosti subjektov v občianskej spoločnosti, ktoré vstupujú do vzájomných vzťahov, sú formulované ako dovoleniam nie príkazy.
Pracovné právo – je to aj súkromné aj verejné právo, akýsi spojovateľ.. Ale skôr ho zaraďujeme do súkromného práva.

Právna kultúra

- niektoré právne systémy majú rovnakú filozofiu tvorby práva
- rovnakú formu na vyjadrenie práva
- podobný spôsob tvorby práva

Typy právnych kultúr: Európsky typ, Angloamerický, Náboženský, Socialistický
Myšlienkové zdroje európs. práv. kultúr :
a) grécka múdrosť
b) rímskoprávna vzdelanosť (Jurisprudencia - veda o práve, kt. vytvorili Rimania)
c) kresťanská mravnosť (presadzuje hodnoty: pochopenie, tolerancia, súcit, odpustenie)
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Právo SOŠ 2.9850 513 slov
Právo SOŠ 2.9485 4342 slov
Právo 2.9580 8531 slov
Právo GYM 2.9418 1084 slov
Právo 2.9499 8833 slov
Právo SOŠ 3.0010 166 slov
Právo 2.9716 678 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.