referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Paulína
Sobota, 22. júna 2024
Právo
Dátum pridania: 12.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lilo441
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 919
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 8.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 13m 40s
Pomalé čítanie: 20m 30s
 
Právo

Základné ľudské práva a slobody

ĽP - sú práva FO kt, vyplývajú z príslušnosti ľud. rodu, vychádzajú z ľud. prirodzenosti a princípov humanity

Znaky ĽP:
* univerzálne - platné pre všetkých
* nezrušiteľné - nemožnosť odvolania
* nepremlčateľné - č. nemôže byť pozbavených týchto práv, aj keď sa nedodržiavajú
* nezadateľné - nikto nám ich nemôže dať, ani vziať, ani zmeniť

- základný dokumentom - Všeobecná deklarácia ĽP vydaná OSN
- 1950 - Európsky dohovor o ĽP - hov. o ochrane ĽP

Realiazácia ochrany ĽP sa org:

1. na medzinár. úrovni prostred. 3 etáp:
a) vo vyhláseniach a deklaráciách
b) vypracovaním medzinár. práv. dohovoru o jeho ratifikáciou rôzn. št.
c) zakladaním medzinár. org. cez kt. sa kontroluje realizácia o dohovoroch o ochrane ĽP

- zabezp. ju OSN , v rámci nej Výbor pre ĽP, Výbor na ochranu práv detí
- v EU sa ochrana zabezp. Rada Európy, v rámci nej Európska komisia pre ĽP, EU súd pre ĽP - zaoberá sa sťažnosťami
- v rámci EU - Európsky súdny dvor, kt.garantuje ochranu ĽP vš. občanom EU
Ombudsman - prijíma sťažnosti v akejkoľvek veci patriaci oblasti aktivít EÚ, sťažn. podáva občan al. prosted. člena E. parlamentu

2.vnútroštátna úroveň
- vš. št. zabezp. ochranu ĽP a S, ochrana sa realizuje prostred. súdov, najv. rozhodnutie vydáva ústavný súd

3 org. je ombudsman
- rieši práva ľudí, SR - vydaná Listina zákl. práv a slobôd 1991

Ľudské práva na Slovensku

- od r. 1993 v Ústave, samostat. prijatá už v r. 1991

1. základné ľudské práva a slobody
- zaručuje dôstojnosť v zákl. činn. človeka
- p. na majetok, ochranu mena, na slobodu myslenia, vyznania...

2. politické práva
- vytv. možnosť podieľať sa na polit. a verejnom živote spoločnosti
- právo slobod. prejavu, P. na informácie, Volebné Právo

3. práva národnostných menšín a etnických skupín
- ochr. pred diskrimináciou, tlak zo str. väčšieho národ.
- ochr. pred násilnou asimiláciou
- P. na vzdelanie v mater. jazyk., P. na všestranný rozvoj vlast. kultúry

4. hospodárske, sociálne a kultúrne práva
- garantujú minimál. štandard živ. úrovne s cieľom zabezp. dôstojnú existenciu a umožniť človeku rozvíjať jeho osobnosť
- P. slobod. voľby povolania, P. podnikať, P. na vzdelanie, na dôchodok a soc. zabezp.

5. právo na súdnu a inú právnu ochranu
- zais. korektnosť a spravodlivosť súd. konania
- P. na obhajobu, Prezumpcia neviny

6. právo na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva
- zabezp. dobré živ. prostredie, povinnosť št. na šetrnné využ. prírod. zdrojov
- P. na ochranu rastlín a živ. druhov, P. na šetrnné využ. prírod. zdrojov, P. na živ. prostredie
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Právo SOŠ 2.9850 513 slov
Právo SOŠ 2.9485 4342 slov
Právo 2.9580 8531 slov
Právo GYM 2.9418 1084 slov
Právo 2.9499 8833 slov
Právo SOŠ 3.0010 166 slov
Právo 2.9716 678 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.