referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izabela
Sobota, 9. decembra 2023
Rómovia
Dátum pridania: 09.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: TomyTO
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 597
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 7m 50s
Pomalé čítanie: 11m 45s
 
Rómovia (Sociologická charakteristika života a správania vybranej - sociálne problémovej skupiny)

Úvod
Rómovia tvoria nezávislú skupinu ľudí, ktorý majú svoj vlastný rôznorodý spôsob života. Členovia hovoria po rómsky a majú spoločné kultúrne rysy. Dnešní príslušníci tohto národa žijú ako menšiny vo väčšine štátov Európy. Rómovia hovoria spoločným jazykom – rómčinou, ktorá je rozdelená do niekoľkých dialektov.
V minulosti sa ignorovala potreba zriaďovania vedeckých a praktických odborov, ktoré by sa zaoberali poznávaním Rómov. Odborná ani laická verejnosť preto nedisponujú v súčasnosti úplne preukázateľnými faktami a informáciami o živote Rómov, a tým je sťažené osvetľovanie príčin ich správania, je sťažená snaha samotných Rómov pomôcť v oblasti sociálnych, kultúrnych a výchovno-vzdelávacích cieľov súčasnej spoločnosť.

Rómovia sa svojim životným štýlom ťažko prispôsobujú väčšinovej populácii, sú nadpriemerne zastúpení v štatistikách nezamestnanosti, kriminality a vo veľkých skupinách žijú v odkázanosti na rôzne druhy sociálnych dávok. Rómovia sú vnímaní ako sociálna kategória, ktorá si svoju chudobu zapríčinila sama, a ktorá sa ani nesnaží o zlepšenie svojho postavenia. Väčšinou sa pri hodnotení situácie Rómov kladie dôraz viac na osobné vlastnosti (lenivosť, nedostatok pevnej vôle, nízka pracovná morálka, nezáujem o získanie vzdelania, neschopnosť zaobchádzať s príjmami), ako na príčiny (chudoba ako dôsledok nezvládnutia problému spoločnosťou).

Bývanie
Rómovia žijú rozptýlení na celom území Slovenska. V ich počte, koncentrácii, aj v reprodukčnom správaní v jednotlivých regiónoch SR sú veľké rozdiely. Najvyššia koncentrácia rómskeho obyvateľstva je registrovaná na juhu stredného Slovenska a na celom východnom Slovensku. Azda najvýznamnejším faktorom, ktorý rozdrobuje Rómov na viacero skupín je ich sociálno-ekonomická situácia, ktorá úzko súvisí so spôsobom bývania.

Bývanie na dedine: Rómovia bývajú v osadách často od obce vzdialení aj niekoľko kilometrov. Osady v tesnej blízkosti obce, sú často oddelené potokom, poľom alebo podobne. Bývajú v domčekoch z dreva alebo nepálených tehál s veľmi skromným vybavením, vo väčšine prípadov tu chýba pitná voda, kanalizácia i elektrina. V lete sa život v osade odohráva väčšinou vonku. Varia na sporákoch, ktoré vyniesli pred dom, vonku jedia, perú, poriadajú oslavy a zábavy.
Bývanie v meste: Početné rodiny boli v rámci programu likvidovania rómskych osád prevezené do mestských panelových bytov. V mestskom prostredí sa môžeme stretnúť buď s mestskými getami s výrazným alebo absolútnym zastúpením Rómov, alebo so samostatnými mestskými časťami s vyššou koncentráciou Rómov napr. zoskupenia nízko štandardných domov, byty nižšej kategórie v bytových domoch či novodobé sociálne byty v samostatných bytových domoch.

Hygiena a zdravotná starostlivosť
Vo všeobecnosti je známe, že prístup Rómov k zdravotnej starostlivosti je horší ako u ostatného obyvateľstva. Je to podmienené horšou vzdelanostnou úrovňou rómskeho obyvateľstva, ktorá negatívne ovplyvňuje jej vnímanie zdravia a zdravotnej starostlivosti ako takej. Predovšetkým medzi Rómami z osád je tento stav negatívne ovplyvnený aj geografickou vzdialenosťou osád od mestských oblastí. V niektorých výskumoch, ktoré boli v tomto smere realizované v prostredí rómskych komunít na vidieku, sa zistilo, že obyvatelia väčšiny osád to nevnímajú ako problém. Na zlú zdravotnú starostlivosť sa však sťažujú obyvatelia tých separovaných komunít, ktoré žijú na lepšej sociálno-ekonomickej úrovni.
Jedným z najrozšírenejších problémov v minulosti bola rýchla pohotovostná služba. Neschopnosť obyvateľov osád určiť závažnosť ochorenia či úrazu (ale aj rasizmus zdravotníkov v niektorých prípadoch) spôsobila zhoršenie komunikácie medzi zdravotníckymi pracovníkmi a Rómami často natoľko, že niektoré nemocnice odmietali vysielať sanitky do týchto lokalít.

Nemalou mierou sa na celkovej zlej komunikácii medzi oboma partnermi podieľa aj zlá infraštruktúra v blízkosti rómskych komunít. Často chýbajú cesty, čo komplikuje prácu záchranárom hlavne v zimnom období. Veľkou komplikáciou v súčasnosti sa stali poplatky za poskytované zdravotné služby. Uvádzané prekážky sú často dôvodom, že Rómovia prichádzajú na ošetrenie so svojimi pacientmi neskoro. Nemalou mierou sa pod zlý zdravotný stav rómskej populácie podpisujú aj zlé stravovacie návyky rómskej komunity. Sčasti je to výsledok tradičného prístupu k životu, vo veľkej miere však aj výsledok zlých sociálno-ekonomických podmienok.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: HRONCOVÁ J., ŠEBIAN M. 2006. Výskum kriminality a delikvencie u rómskeho etnika s osobitným zreteľom na deti a mládež, A. MUŠINKA, 2002. Bývanie Rómov, ARNE B. MANN 1992. Neznámi Rómovia, M. VAŠEČKA, 2001: Rómovia
Súvisiace linky
Podobné referáty
Rómovia SOŠ 2.9704 2042 slov
Rómovia SOŠ 2.9436 390 slov
Rómovia SOŠ 2.9918 4327 slov
Rómovia 2.9725 3565 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.