referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomíra
Streda, 19. januára 2022
Vývoj práva v Uhorsku v rokoch 1520 – 1790
Dátum pridania: 09.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: TomyTO
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 551
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 12m 50s
Pomalé čítanie: 19m 15s
 
Súdnictvo od roku 1723

Reforma z roku 1723 zlepšila prácu v justícii. Kráľovská kúria sa osamostatnila od kráľovského dvora a premenila sa na dve stále súdne inštancie:

a) Sedmopánsku tabulu
- posledná najvyššia odvolacia inštancia
- na čele palatín so zástupcom, krajinským sudcom
- pozostávala z 21 členov (cirkevní hodnostári, baróni a strední šľachtici)
- pri rozhodovaní sa vyžadovala prítomnosť 11 členov

b) Kráľovskú tabulu
- prevzala agendu oktaviálnych súdov
- na čele personalis
- mala 26 členov, súdila v 9 – člennom senáte
- bola prvou inštanciou vo veciach
• nevernosti a urážky panovníka
• v civilných sporoch o právo k nehnuteľnostiam na podklade privilégii (causea ex radicalitate iuris)
- bola prvou i druhou odvolacou inštanciou vo veciach začatých na krajských tabulách, tavernikálnom súde a na sedriách.

Protonotárske súdy sa zrušili a namiesto nich sa zriadili Krajské tabuly v Trnave a Prešove.
- Pozostávali z predsedov a 5 – 6 votantov
- Rokovali v 4 – člennom senáte
- Boli prvostupňovu odvolacou inštanciou pre spory začaté na župnom súde
- Ako prvá inštancia vybavovali civilné veci s vyššou hodnotou, dedičské veci, poručenské veci a pod.

Komitátne súdy sa, v dôsledku rozrastenia agendy, rozdelili na:
- civilnú sedriu
- trestnú sedriu
a pre menšie veci na:
- podžupanskú súdnu stolicu
- slúžnovskú súdnu stolicu
 
Zemanská stolica (sedria):
- pozostávala z podžupanov, slúžnych, prísediacich, tabulárnych sudcov, župného fiškála
- do kompetencie patrili:
1. verejné trestné činy (delictum publicum), okrem velezrady a nevernosti
2. niektoré civilné veci v prvej inštancii
3. v druhej inštancii veci začaté pred zemepánskym súdom alebo pred podžupanom, resp. slúžnym

Súdna stolica podžupana (forum vicecomitis):
- zasadal podžupan s jedným slúžnym a prísediacim
- prerokúvala:
1. menšie majetkoprávne veci
2. menšie násilnosti
3. úrážky na cti a pod.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Čaplovič Dušan a kol.: Dejiny Slovenska. AEP Bratislava 2000, Klimko Jozef: Vývoj územia Slovenska a utváranie jeho hraníc. Obzor Bratislava 1980, Mertanová Štefánia: Ius Tavernicale. Veda Bratislava 1985, Sivák Florián, Klimko Jozef: Dejiny štátu a práva na území ČSSR. UK Bratislava 1976, Tibenský Ján a kol. : Slovensko. Dejiny. Obzor Bratislava 1978 , Purš Jaroslav a kol.: Přehled dějin Československa I/2. Academia Praha 1982
Podobné referáty
Vývoj práva v Uhorsku v rokoch 1520 – 1790 2.9853 2494 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.