referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oldrich
Štvrtok, 3. decembra 2020
Ľudské práva - sociálna etika
Dátum pridania: 16.04.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: maninka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 321
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 
Ústavné zákony sa od ostatných zákonov líšia formou označenia a zvláštnym zákonodarným postupom v zákonodarnom zbore. Realizuje sa formou tzv. ústavných záruk, ktoré ochraňujú spoločenské vzťahy obsiahnuté v samotnej ústave. Ústavné právo zahŕňa občianske práva, slobody a povinnosti.

Štatistická ekonomika: ide v nej o prežitie, spoločnosť predindustriálna – uspokojenie základných potrieb
Cieľová ekonomika: (dynamická) industriálna a postindustriálna spoločnosť – produkuje už prebytok. Mala by byť podriadená globálnemu životu spoločnosti, orientovaná k oslobodeniu človeka a jeho kultúrneho rozvoju.

Obidve tieto ekonomiky by sa mali riadiť etikou, ktorej cieľom je orientovať ľudí k pravde, právnym hodnotám, rešpektom pred inakosťou, láske voči ľuďom a prírode. Etika nechce súdiť, ani odsúdiť, iba hľadá dobro a kvalitné vzťahy. Je vždy tam, kde je sloboda a láska: Miluj a rob, čo chceš!
Keď oddelíme ľudské poznanie od lásky, začína sa schisis – rozdelenie, trhlina. Láska je nenahraditeľný fenomén v ľudskej skúsenosti, je to duchovno – telesná mohutnosť.

Programovanie ekonomiky je nevyhnutnou povinnosťou moderných štátov. Má zabrániť, aby nevznikali veľké sociálne rozdiely medzi občanmi. Ideálom každého sociálno–demokratického štátu je totiž dohliadať na spravodlivosť, a tak vlastne rešpektovať hodnotu človeka.
Jednou z úloh sociálnej etiky je preto rozpoznávať a riešiť reálne konflikty v štáte, ktoré spôsobujú rôznorodé osobné záujmy a záujmy skupín.

Pluralizmus by mal byť politicko - straníckym, inštitucionálno - administratívnym a sociálne spravodlivým. V epoche demokratického pluralizmu je dôležité nestratiť ideál. Mier nie je možný bez ideálu spravodlivosti, bez rešpektu ľudskej hodnosti, tolerancie a pohotovej solidarity. A toto nie je možné bez poznania hodnôt, bez výchovy k ľudskosti a bez formovania svedomia.

Trestné právo a trest smrti z pohľadu sociálnej etiky

Štát by mal byť štátom právnym. Miestom dodržiavania práv a dbanie na spoločné dobro.
Trestné právo je vlastne systém opatrení zameraných na to, aby sa predchádzalo a zamedzilo zlu. Chráni spoločnosť pred trestnými skutkami a prečinmi zločinných ľudí.
Trestný zákonník, ktorý je zoznamom trestných sadzieb adekvátnych k miere spôsobených a nedovolených činov.
Súdne inštitúcie - súdy majú na zreteli nielen potrestanie páchateľa trestného činu, ale aj jeho prevýchovu.

Významnou charakteristikou trestného práva je sociálny humanizmus a zásada, že trestná represia má len pomocnú úlohu.
Trestné právo určuje:
1.) ktoré protiprávne skutky treba považovať za priestupky
2.) aké právne následky postihujú páchateľa za spáchanie priestupku

Potrestanie sa koná pomocou tzv. trestného riadenia: súdy, prokuratúra, vyšetrovatelia, ktorých úlohou je objasnenie vecí, či bol, alebo nebol spáchaný trestný čin
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.